Skrīveru bērnu bibliotēkā novembrī aplūkojama Pārslas Bišofas fotoizstāde “Mans skats uz…”.