SIA „Skrīveru saimnieks”, reģistrācijas Nr. 58703000641, adrese: Skrīveru nov., Skrīveri, Daugavas iela 37, LV-5125 izsludina iepirkuma procedūru “Biomasas (šķeldas) katlu mājas būvprojekta izstrāde, būvdarbu un autoruzraudzības darbu veikšana Skrīveros” identifikācijas numurs SS 2019/1.

Pieteikuma iesniegšanas termiņš līdz 2019. gada 22. maija, plkst. 15:00.

Sīkāka informācija un dokumenti par iepirkumu pieejama http://www.skriveri.lv/lv/iepirkumi/izsludinatie-iepirkumi/.