Pasākumu plāns maija mēnesim

Datums

 

LaiksPasākumsGrupa, piedalās
02.05.2019.Burtu ballīte5-6gadīgo bērnu gr. “Mārītes”
07.05.2019.visu dienuLabās prakses seminārs pilotpirmsskolāmPI metodiķe,

PI skolotājas

08.05.2019.16.30Ģimenes dienas pasākums6gadīgo bērnu gr. “Pūcītes”
09.05.2019.16.00Atbalsta personāla, PI skolotāju un skolotāju sadarbības sanāksme Andreja Upīša Skrīveru vidusskolāAtbalsta personāls, PI skolotājas
09.05.2019.17.00Nākošie 1.klases skolēni un viņu vecāki dodas uz Andreja Upīša Skrīveru vidusskolu5-6gadīgo bērnu gr. “Mārītes”,

6gadīgo bērnu gr. “Pūcītes”

10.05.2019.16.00Ģimenes dienas koncerts4gadīgo bērnu gr. “Bitītes”
13.05.2019.16.00Ģimenes dienas koncerts5-6 gadīgo bērnu gr. “Mārītes”
15.05.2019.9.30-10.00Kustinācija5-6gadīgo bērnu gr. “Mārītes”,

6gadīgo bērnu gr. “Pūcītes”

15.05.2019.16.00Ģimenes dienas pasākums1.5-3 gadīgo bērnu gr. “Cālēni”
16.05.2019.10.00Starpnovadu PII Sporta svētki Skrīveru vidusskolas stadionāGrupu “Pūcītes”, “Mārītes” bērniem
16.05.2019.16.30Māmiņdienas koncerts4-5gadīgo bērnu grupai “Rūķīši”
17.05.2019.10.00Pēdējais zvans 12.klaseiPI skolotājas
17.05.2019.15.30Ģimenes dienas darbošanās3gadīgo bērnu grupai “Zvirbulīši”
20.05.2019.9.00Pieredzes apmaiņas brauciens uz Praulienas novada PII “Pasaciņa”PI pedagogi
21.,23.05.2019.12.30SupervīzijasPedagogi un skolotāju palīgi
23.05.2019.Ciemos pie skursteņslauķa4-5gadīgo bērnu grupai “Rūķīši”
22.05.2019.13.00Pedagoģiskās padomes sēdePI pedagogi
22.05.2019.16.00Latvijas leļļu teātra kluba viesizrāde

“Sapņu kuģis”

Visām grupām
23.05.2019.10.00Mācību ekskursija uz Skrīveru mūzikas un mākslas skolu6gadīgo bērnu grupas “Pūcītes” un “Mārītes”
23.05.2019.16.00Draugu ballīte kopā ar vecākiem Skrīveru pārtikas kombinātā5-6gadīgo bērnu gr. “Mārītes”
24.05.2019.15.30Skrīveru mūzikas un mākslas skolas koncertsGrupas “Rūķīši”, “Mārītes” un “Pūcītes”
27.05.2019.13.00Mācību ekskursija ar vecākiem uz Trušu karalisti Lēdmanē4-5gadīgo bērnu grupas “Rūķīši” bērni un vecāki
27.05.2019.10.10Mācību ekskursija uz Dendroloģisko parku, Apaļo ezeru un Sūnu taku5-6gadīgo bērnu grupa “Mārītes”
28.05.2019.16.30Smilšu kūku darbnīca1.5-3 gadīgo bērnu gr. “Cālēni”
29.05.2019.8.30Ekskursija uz Tērvetes dabas parku6gadīgo bērnu gr. “Pūcītes”,

5-6 gadīgo bērnu gr. “Mārītes”

29.05.2019.9.15Burtu ballīte4-5gadīgo bērnu grupai “Rūķīši”
30.05.2019.9.30Pateicības koncerts darbiniekiem6gadīgo bērnu gr. “Pūcītes”,

5-6 gadīgo bērnu gr. “Mārītes”

31.05.2019.16.00Izlaidums6gadīgo bērnu gr. “Pūcītes”,

5-6 gadīgo bērnu gr. “Mārītes”