Skrīveru novada PII “Sprīdītis” pasākumu plāns 2020.gada janvārim

Datums, laiksPasākumsGrupa
07.01.plkst.9.30Uzvedums “Piparkūku meitiņa”  (citu grupu bērniem)4gadīgo bērnu grupa „Zvirbulīši”
09.01.plkst.9.30Uzvedums “Puteklīšu Ziemassvētki”  (citu grupu bērniem)6gadīgo bērnu grupa „Mārītes”
09.01.plkst.16.00Svētku pēcpusdiena “Jauno gadu sagaidot”3gadīgo bērnu grupa „Pūcītes”
14.01.plkst.9.30“Balle Ledus pilī” (uzvedums citu grupu bērniem)5-6gadīgo bērnu grupa „Rūķīši”
15.01.plkst.16.00Leļļu teātra viesizrāde „Pūces piens”Visām grupām
22.01.plkst.10.00Jogurtu diena kopā ar Samantas mammu4gadīgo bērnu grupa „Zvirbulīši”
21.01.plkst. 9.30Gatavo cienastu putniņiem3gadīgo bērnu grupa „Pūcītes”
23.01.plkst.17.00Radošā darbnīca kopā ar vecākiem Skrīveru pārtikas kombinātā5gadīgo bērnu grupa „Bitītes”
Janvāra 3.ned.Atklātā rotaļnodarbība ārā5gadīgo bērnu grupa „Bitītes”, PI skolotāja R.Nikandrova
Janvāra 3.-4.ned.Eksperimenti ar sniegu vai ekskursija uz Skrīveru bērnu bibliotēku6gadīgo bērnu grupa „Mārītes”
Janvāra 3.ned.Radošā darbnīca kopā ar vecākiem5-6gadīgo bērnu grupa „Rūķīši”