Pasākumu plāns 2019. gada martam

Datums, laiks

Pasākums

Grupa

04.03.2019.

9.15

Atklātā rotaļnodarbība– PI skolotāja Daina Dzerkale4-5gadīgo bērnu grupa “Rūķīši”
05.03.2019.

9.10

Labestības stunda4-5gadīgo bērnu grupa “Rūķīši”
08.03.2019.

15.45

Radoša darbošanās kopā ar māmiņām3gadīgo bērnu grupa “Zvirbulīši”
12.03. un 14.03. 2019.SupervīzijasPI pedagogi un skolotāju palīgi
13.03.2019.

9.30

Seminārs starpnovadu pedagogiem par plānošanu un vērtēšanu pirmsskolā (Aizkrauklē)Iestāžu vadītāji, metodiķi un PI pedagogi
14.03.2019.Burbuļballe “Lido, lido, burbulīt!”4-5gadīgo bērnu grupa “Rūķīši”
22.03.2019.

9.00

Berga fotoDarbinieki un bērni
23.03.2019.

14.00

Sadancis Jumpravā5-6gadīgo bērnu grupa “Mārītes”
25.03.2019.

16.00

Radošās rociņas kopā ar vecākiem1,5-2gadīgo bērnu grupa “Cālēni”
26.03.2019.

9.30

Radošā darbnīca “Esi vesels”4 gadīgo bērnu grupa “Bitītes”
27.03.2019. 16.00Viesizrāde “Sniegavīrs un vasara”Visām grupām
29.03.2019.

9.15

Pie mums viesojas kolēģi no Ozolnieku pirmsskolas iestādes “Saulīte”Nodarbības grupās
29.03.2019.

16.30

Vecvecāku pēcpusdiena “Omīt, opīt, pulkā nāc!”6gadīgo bērnu grupai “Pūcītes”