Pasākumu plāns 2019. gada februārim

DatumsLaiksPasākumsGrupa
04.02.2019.Sveču diena4-5gadīgo bērnu grupā “Rūķīši”,

6gadīgo bērnu grupā “Pūcītes”

05.02.2019.9.00Labā prakses un pieredzes apmaiņa ar Jēkabpils un Krustpils novada PII vadītājām, vietniecēm, metodiķēm3gadīgo bērnu grupa “Zvirbulīši”,

5-6gadīgo bērnu grupa “Mārītes”

06.02.2019.9.30Pieredzes apmaiņa- muzikāls uzvedums “Spēlējiet, spēlmaņi” Kokneses novada PII “Gundega”PI mūzikas skolotāja, ritmikas skolotāja
08.02.2019.Masku gājiens Meteņos1,5-2gadīgo bērnu grupa “Cālēni”

 

Februāra

2.,3.,4.nedēļa

Sniega prieki3gadīgo bērnu grupa “Zvirbulīši”,

5-6gadīgo bērnu grupa “Mārītes”,

6gadīgo bērnu grupā “Pūcītes”

11.-15.02.

14.02.2019.

Draugu nedēļa

Draugu ballīte

6gadīgo bērnu grupā “Pūcītes”
13.02.2019.9.30Pieredzes apmaiņa- vides estētika, gaismas galdi Aizkraukles PII “Saulīte”PI pedagogi
14.02.2019.Draudzības diena4gadīgo bērnu grupa “Bitītes”,

4-5gadīgo bērnu grupā “Rūķīši”

14.02.2019.17.00Radoša darbošanās ar vecākiem

“Jautrās nagliņas” (vada Tomasa mamma)

4-5gadīgo bērnu grupā “Rūķīši”
21.02.2019.Jautrais brīdis “Veselā miesā vesels gars”5-6gadīgo bērnu grupa “Mārītes”
22.02.2019.10.00Kursi Rīgā “Sabalansētas ēdienkartes sastādīšana”PI māsa
22.02.2019. Pieredzes apmaiņa- rotaļnodarbība mūzikā Jaunjelgavas novada Seces PII “Vasariņa”PI mūzikas skolotāja
26.02.2019. Kursi Aizkrauklē par bērnu mācību sasniegumu vērtēšanuPI skolotājas
27.02.2019.16.00Leļļu teātris “Tims” – izrāde  “Draudzības skola”Visām grupām