Aizkraukles Profesionālajā vidusskolā turpinās uzņemšana profesionāli vidējās izglītības programmās un Jauniešu garantijas programmās.

Profesionāli vidējās izglītības programmas:

– automehāniķis;
– celtniecības un ceļu būves mašīnu mehāniķis;
– būvizstrādājumu galdnieks;
– pavārs;
– klientu apkalpošanas speciālists.

Šajās programmās mācību ilgums ir 4 gadi un jaunietis pēc skolas absolvēšanas iegūst vidējo izglītību un profesiju. Mācību laikā stipendija līdz 150 euro mēnesī. Mācoties par automehāniķi jaunietim ir iespēja bez maksas iegūt B kategorijas vadītāja apliecību, bet mācoties par celtniecības un ceļu būves mašīnu mehāniķu – dažāda veida ceļu būves tehnikas vadīšanas tiesības.
Katru gadu jauniešiem ir iespēja pieteikties ārzemju praksei Erasmus + projekta ietvaros.
Skola sadarbībā ar LDDK īsteno darba vidē balstītu mācību īstenošanu, kas dod iespēju jaunietim sākot ar pirmo kursu iziet praksi nozares uzņēmumos.
Pateicoties Pumpura projektam, Skolai ir iespēja sniegt atbalstu jauniešiem, kuriem ir finansiālas problēmas.

Jauniešu garantijas programmas:

– metinātājs;
– konditora palīgs;
– pavāra palīgs;
– kokapstrādes iekārtu operators.
Šī ir pēdējā uzņemšana Jauniešu garantijas programmās, kas dod iespēju nestrādājošiem jauniešiem vecumā no 17 līdz 29 gadiem 1 gada laikā iegūt profesiju. Šajās programmās var mācīties jaunieši gan pēc 9. klases, gan arī pēc 12. klases, pat pēc augstskolas absolvēšanas. Stipendija ir līdz 115 eiro mēnesī.

Vairāk informācijas skolas mājas lapā: www.apvs.lv.