DARBA KĀRTĪBA

Finanšu un tautsaimniecības komitejas sēde20.06.2019. domē 15.00Darba kārtība
Izglītības, kultūras, sporta un tūrisma jautājumu komitejas sēde18.06.2019. domē16.00Darba kārtība
Sociālo jautājumu komitejas sēde19.06.2019. domē16.00Darba kārtība
Attīstības jautājumu komisijas sēde