DARBA KĀRTĪBA

Finanšu un tautsaimniecības komitejas sēde21.11.2019. domē 15.00Darba kārtība
Izglītības, kultūras, sporta un tūrisma jautājumu komitejas sēde19.11.2019. domē16.00Darba kārtība
Sociālo jautājumu komitejas sēde20.11.2019. domē16.00Darba kārtība
Attīstības jautājumu komisijas sēde