DARBA KĀRTĪBA

Finanšu un tautsaimniecības komitejas sēde22.08.2019. domē 15.00Darba kārtība
Izglītības, kultūras, sporta un tūrisma jautājumu komitejas sēde19.08.2019. domē16.00Darba kātība
Sociālo jautājumu komitejas sēde21.08.2019. domē16.00Darba kārtība
Attīstības jautājumu komisijas sēde