1.Lokālplānojuma zemes gabala daļai nekustamā īpašumā “BUNDZE 1” Skrīveru novadā, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu pielikums Nr. 22016/03/15
2.Lokālplānojuma zemes gabala daļai nekustamā īpašumā “BUNDZE 1” Skrīveru novadā, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu pielikums Nr. 12016/03/15
3.Lokālplānojuma zemes gabala daļai nekustamā īpašumā “BUNDZE 1” Skrīveru novadā, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi un grafiskā daļa2016/03/15
4.Skrīveru novada īpašuma “Bundze – 1” esošais lokālplānojums2015/09/11
5.Skrīveru novada īpašuma “Bundze – 1” plānotais lokālplānojums2015/09/11
6.Skrīveru pagasta teritorijas plānojuma 2006.-2018.gadam monitoringa ziņojums2014/10/11
7.Skrīveru novada civilās aizsardzības plāns2011/11/20
8.Skrīveru pagasta teritorijas plānojums (2006-2018) 3. sēj. (Kartes. Saturs)2011/05/10
9.Skrīveru pagasta teritorijas plānojums (2006-2018) 2. sēj. (Apbūves noteikumi)2011/05/10
10.Skrīveru pagasta teritorijas plānojums (2006-2018) 1. sēj.2011/05/10
11.Skrīveru pagasta teritorijas plānojums (2006-2018) 5. karte (aizsargjoslas)2011/05/10
12.Skrīveru pagasta teritorijas plānojums (2006-2018) 4. karte2011/05/10
13.Skrīveru pagasta teritorijas plānojums (2006-2018) 3. karte2011/05/10
14.Skrīveru pagasta teritorijas plānojums (2006-2018) 2. karte2011/05/10
15.Skrīveru pagasta teritorijas plānojums (2006-2018) 1. karte2011/05/10