1.Skrīveru novada pirmsskolas izglītības iestādes “SAULĒNI” nolikums2018/07/20
2.Skrīveru novada sociālā dienesta nolikums (konsolidēts)2018/06/12
3.Skrīveru novada bērnu tiesību aizsardzības sadarbības grupas nolikums2018/05/10
4.Skrīveru novada bāriņtiesas nolikums (konsolidēts)2018/02/14
5.Skrīveru novada pašvaldības iepirkumu komisiju nolikums2017/11/06
6.Grozījumi Skrīveru novada domes 2009.gada 30.jūlija saistošajos noteikumos Nr.1 „Skrīveru novada pašvaldības nolikums”2017/06/09
7.Skrīveru novada pašvaldības nolikums (konsolidēts)2017/05/22
8.Skrīveru novada pašvaldības konkursa „Par skaistu un sakoptu Skrīveru novadu” nolikums2017/05/13
9.Grozījumi 2009.gada 30.jūlija saistošajos noteikumos Nr.1 „Skrīveru novada pašvaldības nolikums”2017/05/09
10.Grozījumi Skrīveru novada bāriņtiesas nolikumā2017/02/15
11.Sporta laureāts 20162016/12/06
12.Administratīvās komisijas nolikums (konsolidēts)2016/07/04
13.Skrīveru novada pašvaldības konkursa „Par skaistu un sakoptu Skrīveru novadu” nolikums2016/06/06
14.Skrīveru novada pašvaldības konkursa „Par skaistu un sakoptu Skrīveru novadu” nolikuma projekts2016/05/06
15.Grozījumi 2009.gada 30.jūlija saistošajos noteikumos Nr.1 „Skrīveru novada pašvaldības nolikums”2016/02/11
16.Komsijas lēmumu pieņemšanai par lauksaimniecības zemes iegūšanu īpašumā2016/02/10
17.Skrīveru novada medību koordinācijas komisijas nolikums2015/09/14
18.Skrīveru novada pašvaldības nolikums (konsolidēts)2015/07/31
19.Atklāta konkursa nolikums uz Skrīveru sociālā dienesta vadītāja amatu2015/02/20
20.Skrīveru novada pašvaldības aģentūras „Sociālās aprūpes centrs „Ziedugravas”” nolikums2015/02/03
21.Andreja Upīša Skrīveru vidusskolas nolikums, konsolidēts2014/10/22
22.Skrīveru novada Pašvaldības policijas reglaments2014/06/12
23.Izglītības, kultūras, sporta un tūrisma jautājumu komitejas nolikums (konsolidēts)2013/08/18
24.Sociālo jautājumu komitejas nolikums (konsolidēts)2013/08/18
25.Finanšu un tautsaimniecības komitejas nolikums (konsolidēts)2013/08/18
26.Skrīveru dienas aprūpes centra reglaments2013/06/25
27.Skrīveru Mūzikas un mākslas skolas nolikums (konsolidēts)2013/02/05
28.Andreja Upīša Skrīveru vidusskolas nolikums2012/06/25
29.Pedagogu atlases nolikums (konsolidēts)2011/09/08
30.Skrīveru nov. pašvaldības administrācijas vides attīstības un saimnieciskās nod. reglaments2011/04/20
31.Skrīveru nov. pašvaldības administrācijas finanšu un grāmatvedības nod. reglaments2011/04/20
32.Skrīveru novada domes administratīvās komisijas nolikums2011/04/20
33.Skrīveru nov. pašvaldības administrācijas dzimtsarakstu nod. reglaments2011/04/20
34.Skrīveru nov. pašvaldības administrācijas lietvedības nod. reglaments2011/04/20
35.Iestādes “Skrīveru novada pašvaldības administrācija” nolikums2011/04/20
36.Skrīveru novada bāriņtiesas nolikums2011/04/20
37.Skrīveru kultūras centra nolikums2011/04/20
38.Pašvaldības aģentūras “Sociālās aprūpes centrs “Ziedugravas”” nolikums2011/04/20
39.Skrīveru sociālā dienesta nolikums2011/04/20
40.Skrīveru bērnu bibliotēkas nolikums2011/04/20
41.Andreja Upīša Skrīveru bibliotēkas nolikums2011/04/20
42.Pirmsskolas izglītības iestādes “Sprīdītis” nolikums2011/04/20
43.Skrīveru Mūzikas un mākslas skolas nolikums2011/04/20