1.Skrīveru novada pašvaldības ielu saraksts un to uzturēšanas klases2018/11/27
2.Skrīveru novada pašvaldības ceļu saraksts un to uzturēšanas klases2018/11/27
3.Investīciju plāna 2016-2018 aktualizācija2017/05/22
4.Skrīveru novada investīciju plāns 2016 – 20182016/09/07
5.Skrīveru novada attīstības programma 2014–2020 2. daļa2013/07/17
6.Skrīveru novada attīstības programma 2014–2020 1. daļa2013/07/17
7.Skrīveru novada ilgtspējīgas attīstības stratēģija līdz 2030. gadam2013/01/03