Nodarbinātības valsts aģentūra (NVA) pagājušajā gadā aizsāka un veiksmīgi īstenoja pasākumu “Atvērto durvju diena personām ar invaliditāti”, kurā piedalījās 62 darba devēji un 207 personas ar invaliditāti. NVA organizētais pasākums deva iespēju uzsākt darbu 7 personām ar invaliditāti.


Šogad NVA Pasākumu īstenos no 17. līdz 28. septembrim. Aicinām darba devējus, kuri vēlas dot darba iespējas personām ar invaliditāti, piedalīties pasākumā, lai dalībniekus iepazīstinātu ar uzņēmumu un darba vidi, informētu par darba specifiku un iespējām, dodot iespēju izmēģināt darbu kādā no profesijām, savukārt darba devējam pozicionēt uzņēmumu kā sociāli atbildīgu uzņēmumu un, iespējams, iegūt vajadzīgo darbinieku.
Pasākuma mērķis: ir sekmēt personu ar invaliditāti integrāciju sabiedrībā un darba tirgū, kā arī mazināt stereotipus par personu ar invaliditāti nodarbināšanas iespējām.
Mērķa grupa: personas, kurām ir grūtības atrast darbu invaliditātes dēļ.
Pasākuma organizators: NVA sadarbībā ar darba devēju organizāciju informatīvu atbalstu.
Pasākuma īstenotāji: darba devēji.
Pieteikšanās: Lai pieteiktu dalību pasākumā, darba devējam līdz 2018.gada 14.septembrim jāaizpilda pieteikuma veidlapa un jāiesniedz NVA filiālē, kuras administratīvajā teritorijā tiks organizēta atvērto durvju diena.

Pasākuma norise:
1. Iepriekš saskaņotā datumā NVA pārstāvis un dalībnieks ierodas uzņēmumā, viņu sagaida darba devēja pārstāvis (vēlams – darba devēja nozīmēts darbinieks ar zināšanām par darbu ar cilvēkiem ar invaliditāti).
2. Darba devēja pārstāvis iepazīstina ar uzņēmuma darba vidi uzņēmumā, dalībniekam tiek dota iespēja iepazīt darbu profesijā, kā arī uzņēmuma ikdienas procesu. Dalībnieks tiek iepazīstināts ar dienas gaitā plānotām iespējām iepazīt profesiju, darba drošības noteikumiem un uzņēmumā nodarbinātajiem.
3. Aptuvenais pasākuma īstenošanas ilgums 1 līdz 3 stundas.
4. Viesojoties uzņēmumā, dalībnieku pavada darba devēja pārstāvis un NVA pārstāvis, ja nepieciešams asistents.
5. Pasākuma noslēgumā tiek pārrunāta pasākuma norise. Pasākumā iesaistītie novērtē gūto pieredzi. Vai dalībnieks varētu darīt konkrēto darbu? Vai darba vide būtu piemērota? Darba devēja pārstāvis – vai šis dalībnieks var būt potenciālais darbinieks uzņēmumā?

Rezultāts:
1. Darba devējam iesaistīšanās pasākumā dos iespēju pozicionēt uzņēmumu kā sociāli atbildīgu uzņēmumu, mazināt stereotipus par personu ar invaliditāti nodarbināšanu un, iespējams, iegūt jaunu darbinieku.
2. Dalībnieks iepazinis darba vidi un darba procesu, profesiju, ir vairāk motivēts un iedrošināts atgriezties darba tirgū un, iespējams, ieguvis jaunu darbu.

Jautājumu gadījumā sazināties ar tuvāko NVA filiāli.

 

NVA filiāļu kontaktinformācija Aizkraukles filiāle
Kontaktpersona: nodarbinātības organizatore Evita Aņikina
e-pasts evita.anikina@nva.gov.lv
Tel. 65124255; 26698952