Ar vērienu aizvadīti Skrīveru novada svētki

Šogad Skrīveru novada svētki norisinājās divas dienas. 7.jūnijā kultūras centrā uzstājās Skrīveru amatierteātris ar pirmizrādi lugai “Spēle ar brāļiem” (Anšlavs Eglītis). Šī bija režisora Agņa Albrehta  pirmā Skrīveru amatierteātrī iestudētā  izrāde. Izrādē piedalījās Ilona Rūķe, Lidija Ieriķe, Maija Strautniece, Gunta Šustere, Anita Kataja-Paegle, Jana Ivanova, Aldis Jansons, Uldis Dzērve, Ansis Martinsons, Aivars Katajs-Paeglis, Aigars Lūsis, Rūdolfs Pāvulēns, Jānis Sniedziņš. Paldies Jānim Liepiņam par dekorāciju izgatavošanu.

8.jūnijā svētki sākās ar Skrīveru mūzikas un mākslas skolas 30 gadu jubilejai veltīto pasākumu “Nāc un priecājies!” Notika gan svētku ieskandināšana, gan rīta rosme, bija arī mākslas darbnīcas. Pēc tam Kamerzālē notika audzēkņu koncerts, kuri klausītājus priecēja ar mācību gadā pavikto.

Skrīveru vidusskolas stadionā darbojās amatnieku tirdziņš, apgleznošana ar hennu, bija piepūšamās atrakcijas, laukumā pie kultūras centra bija iespēja jāt ar zirgu, poniju, vizināties zirga pajūgā.

Šogad, kā svaigs papildinājums ierastajam pakalpojumu klāstam novada svētkos bija Andreja Upīša Skrīveru vidusskolas ekopadome, izveidodami savu zonu, kas nosaukta par Zaļo pagalmu. Lai popularizētu atbildīgu un dabai draudzīgu dzīvesveidu, ekopadomes jaunieši piedāvāja dažādas pašu rokām izgatavotas bezatkritumu alternatīvas ierastiem produktiem, tur pat notika arī vaskadrāniņu darbnīca, kurā par simbolisku samaksu katrs pats varēja izgatavot sev drāniņu. Zaļais pagalms piedāvāja arī ilgtspējīgu iepirkšanās alternatīvu – brīvbodi. Tajā apmeklētājiem bija iespēja atnest savas vecās drēbes un apmainīt pret jaunām, tādejādi dodot jaunu dzīvi savai vecajai garderobei un atrodot jaunus apģērbus pilnīgi bez maksas.  Papildus eko bodei, darbnīcām, informatīvajiem stendiem un brīvbodei, tika organizēta arī Domnīca, kurā varēja apspriest videi draudzīga dzīvesveida piekopšanu.

Plkst.14.00 notika svētku atklāšana. Koncertus vadīja Ilona Rūķe un Ansis Martinsons. Pirmie uzstājās pirmsskolas izglītības iestāžu “Saulēni”un “Sprīdītis” mazie mākslinieki. Koncertu “Te dzīvo laime” sagatavoja skolotājas Sandra Spruča, Sandra Ozola, Iluta Savčenkova Linda Babre, Aiga Šteinberga, Sarma Vītoliņa un Dace Mihailova.

A.Upīša Skrīveru vidusskolas koncertā “Nāc priecāties” piedalījās vidusskolas vokālais ansamblis “Flāvio”,vadītāja Silva Upeniece; Karsējmeitense un ritmikas pulciņš, vadītāja Maruta Jostsone; Saksafonistu ansamblis, vadītājs Ziedonis Puķītis un “Zaļais pagalms”, vadītāja Danute Podvinska.

Kultūras centra kolektīvu koncertu “Teiksmainie Skrīveri” caurvija dažādas mūsu novada apkārtnes teikas. Koncertā piedalījās Folkloras kopa “Dimti”, vadītājs Uldis Bērziņš; bērnu vokālais ansamblis, vadītāja Linda Babre; vokālais ansamblis “Ferrovia”un jauktais koris “Dīvaja”,diriģents Ferija Millers, kormeistare Dace Zemzare; deju kopa “Aiva”, vadītāja Maija Biruta Fedoruškina un pūtēju orķestris “Skrīveru taurētājs”,diriģents Jānis Jansons.

Deju kolektīvu koncertā piedalījās VPDK “Dzēse” un deju kolektīva “Susuriņi” visas vecuma grupas: 1.-4.klase; 3.-6.klase; 5.-9.klase; 10.-12.klase. Kolektīvu vadītāja Gita Skudra un Lana Ķirse. Koncertu kuplināja viesi – deju kolektīvs “Aizkrauklis”,vadītāja Lana Ķirse un deju kolektīvs “Re kā”no Lieģiem, vadītāja Inta Āboliņa.

Vakarā notika Skrīveru zīmola “Ra Da Da” tērpu demonstrējumi. ‘’Ra Da Da’’ ir Montas Nāburgas radošā darbnīca. Sietspiede, keramika, flīzes, šūšana ir tikai daļa no tā, ko zīmols rada ar mīlestību. Kā rakstīts zīmola mājaslapā: ‘’Mēs esam latvieši, arī visi mūsu produkti ir radīti ar lepnumu, ka esam daļa šīs mazās valsts. Mūs iedvesmo Latvijas daba, cilvēki, tradīcijas, kultūra un krāsas… Katrs raksts un zīmējums ir ar savu nozīmi – Tu vai nu saproti, vai vienkārši priecājies par tiem. TAUTUMEITA – kā skaisto latviešu meiteņu simbols, LĀČPLĒSIS – stiprs un drosmīgs latviešu varonis.’’

Pēc tērpu demonstrējumiem dziedāja projekts “5 Jāņi”, kas radies 2017. gada nogalē, kaut gan tā dalībnieki ir pazīstami jau neskaitāmus gadus un kopā muzicējuši dažādos kolektīvos! Projektā darbojas: Ainārs Uzulnieks, Jānis Cielavs,  Jānis Sniedziņš, Jana Uzulniece.

Pasākuma noslēdzošajā daļā bija muzikālās apvienības “Raxtu Raxti” koncerts “Vēstījums rakstos”. Pēc koncerta zaļumballe kopā ar grupu no Skrīveriem “Reflection” un pusnaktī salūts pie kultūras centra.

Vairāk attēlu GALAERIJĀ.

Paldies svētku atbalstītājiem: Skrīveru novada domei, laikrakstam “Staburags”, Skrīveru pārtikas kombinātam, Skrīveru saldumiem, Zīmolam “Ra Da Da”, Muzikālajai apvienībai “Projekts 5 Jāņi”!