Apstiprināts publiskais pārskats

2019.gada 30.maija novada domes sēdē vienbalsīgi apstiprināts Skrīveru novada pašvaldības 2018. gada publiskais pārskats. Ar to var iepazīties ŠEIT.