Rīgā Mazajā ģildē 2. jūlijā norisinājās XXVI Vispārējo latviešu Dziesmu un XVI Deju svētku vokālo ansambļu konkursa noslēguma. Finālam bija izvirzīti 22 kolektīvi, to skaitā arī Skrīveru kultūras centra ansamblis “Ferrovia”. Skrīverieši dziedāja jaukto vokālo ansambļu grupā, ieguva 4. vietu un saņēma diplomu par piedalīšanos.