Aizvadīts Andreja Upīša Skrīveru vidusskolas 9. un 12. klašu izlaidums

15.jūnijā Andreja Upīša Skrīveru vidusskolas sporta zālē notika gan abu 9. klašu, gan 12. klases izlaidumi. Vēlamies sveikt audzinātājus – Edgaru Bērziņu (12. klase), Lilitu Paulu (9.a klase), Aiju Ieleju (9.b klase) , kā arī visus absolventus ar šo īpašo notikumu! Veiksmi un izturību tālakajā ceļā!