Aktivitātes “Saņem, pagatavo, mielojies” mērķis – novada iedzīvotājiem, kuriem ir noteikts trūcīgas ģimenes statuss un kuri saņem pārtikas preču komplektus Eiropas Atbalsta fonda vistrūcīgākajām personām ietvaros, paaugstināt prasmi un zināšanas par pārtikas preču komplektu produktu daudzveidīgu izmantošanu, veicināt personu socializēšanos sabiedrībā.

Projekta pasākuma “Saņem, pagatavo, mielojies” mērķa grupa – novada iedzīvotāji, kuriem noteikts trūcīgās personas statuss un kuri Eiropas Atbalsta fonda vistrūcīgākajām personām ietvaros saņem pārtikas preču komplektus. Viņi tiks iesaistīti praktiskajās nodarbībās par radošu, veselīgu un garšīgu pārtikas pakās iekļauto produktu pagatavošanu. Praktiskās nodarbības notiks Skrīveru dienas aprūpes centrā. Nodarbības tiks organizētas pa grupām. Praktiskās nodarbības vadīs uztura speciālists.

Projekts “Pasākumi Skrīveru novada sabiedrības veselības veicināšanai un slimību profilaksei Nr.9.2.4.2/16/1/082” .

Nodarbības sāksies martā, interesentus pieteikties gaidām Skrīveru sociālajā dienesta vai zvanot pa telefonu t. 29398925