2019. gada 25. maijā Eiropas Parlamenta vēlēšanas

Sestdien, 2019. gada 25. maijā Eiropas Parlamenta vēlēšanas.

 Skrīveru novada vēlēšanu iecirknis atrodas Skrīveru kultūras centrā A. Upīša ielā 1. 

Latvija šajās vēlēšanās ir viens vēlēšanu apgabals, un EP no Latvijas būs jāievēl astoņi deputāti.

Vēlēšanu dienā, sestdien, 25.maijā iecirkņi strādās no plkst. 7.00 līdz 20.00.

Eiropas Parlamenta vēlēšanās ir iespēja balsot iepriekš trīs dienas pirms vēlēšanu dienas, dažas stundas dienā:

– trešdien, 22. maijā: no plkst. 17.00 – 20.00,
– ceturtdien, 23. maijā: no plkst. 9.00 – 12.00,
– piektdien, 24. maijā: no plkst. 10.00 – 20.00.

Iecirknī pieņems rakstveida iesniegumus par balsošanu vēlētāja atrašanās vietā.

Tā kā Eiropas Parlamenta vēlēšanās vēlētāju uzskaitei izmanto vēlētāju sarakstus,  tad katram vēlētājam ir jābalso savā iecirknī, tajā kura vēlētāju sarakstā viņš iekļauts.

Šajās vēlēšanās būs arī jauna papildus balsošanas iespēja iepriekšējā balsošanā- vēlēt jebkurā citā iecirknī Latvijā. Tomēr, izmantojot šo iespēju, jārēķinās ar ilgāku laiku, kas būs jāpavada iecirknī, jo, lai nodrošinātu principu “viens vēlētājs-viena balss”, iecirkņa darbiniekam, pirms vēlēšanu materiālu izsniegšanas būs jāsazinās ar vēlētāja iecirkni, lai pārliecinātos, ka vēlētājs nav jau nobalsojis.

Savu vēlēšanu iecirkni var noskaidrot PMLP izsūtītajā paziņojumā.

Ja paziņojums netika saņemts, tad – pa tālruni 67049999 vai www.pmlp.gov.lv.

Tiesības piedalīties EP vēlēšanās ir Latvijas pilsoņiem un citu ES dalībvalstu pilsoņiem, kuri uzturas mūsu valstī, ir reģistrēti Latvijas Iedzīvotāju reģistrā un Latvijas vēlētāju reģistrā. Lai piedalītos vēlēšanās, vēlētājam vēlēšanu dienā jābūt vismaz 18 gadus vecam.

Vēlētāja personu apliecinošs dokuments ir derīga Latvijas pilsoņa pase un personas apliecība. Lūgums laicīgi pārliecināties par dokumentu derīguma termiņu.

(sk. www.cvk.lv Eiropas Parlamenta vēlēšanas).

Sīkāka informācija: 65197244

Skrīveru novada vēlēšanu komisija