Pasākumu plāns

SKRĪVERU KULTŪRAS CENTRA DARBA PLĀNS 2018. g.

JANVĀRIS
6.janvāris Eglīte novada pensionāriem
27.janvāris  Vidējās paaudzes deju kolektīvu koncerts “Deju olimpiāde 2018”
Mākslinieku Agnijas un Jura Ģērmaņu izstāde “Gleznoju Latviju” veltīta Latvijas simtgadei
FEBRUĀRIS
8.februāris Latviešu multiplikācijas filmas bērniem
17.februāris  Teātra izrāde “Mēs un mūsu sieva”
24.februāris  Pirmsskolas bērnu deju kolektīvu draudzības koncerts.
Piedalās dejotāji: Jumpravas PBDK “Zvaniņš”, Lielvārdes PBDK “Pūt vējiņi”, Aizkraukles PII “Auseklītis”, Madlienas PII “Taurenītis”, Skrīveru PII “Sprīdītis”
Mākslinieku Ērikas Kumerovas un Jāņa Jēkabsona izstāde “Gleznoju Latviju” veltīta Latvijas simtgadei
MARTS
1.marts  Dzintara Čīča 25 gadu jubilejas koncerts “Bučas visiem”
3.marts Deju kolektīvu “Susuriņu pavasaris”. Piedalās dejotāji no Skrīveriem, Aizkraukles, Jaunjelgavas, Kokneses un Lauberes.
9.marts

 Filma visai ģimenei “Paradīze 89”
16.marts  Teātra izrāde “Bļitka”
16.marts  Pavasara balle kopā ar grupu “KOMFORC”
22.marts
 Filma “Nameja gredzens”
24.marts  Kokneses amatierteātra izrāde Pērs Ulofs Enkvists “VECTĒVA MĀJA”
25.marts  Komunistiskā genocīda upuru piemiņas dienai veltīts pasākums
25.marts

 Andra Daņiļenko un Indras Burkovskas koncerts “MĒS ESAM LATVIJA”
APRĪLIS
1.aprīlis  Mazo izpildītāju koncerts “Pavasara cīrulīši”
1.aprīlis  Lieldienu pasākums ābeļdārzā pie kultūras centra
2.aprīlis

 Skrīveru mazo dziedātāju koncerts “ Mūsu dziesmas Latvijai”
7.aprīlis  Pasākums jauniešiem “Skrīveru tīnis – 2018”
13.aprīlis

 Ivara Selecka dokumentāls stāsts “Turpinājums”
Gleznu izstāde “Divi vienā”
29.aprīlis  Pavasara gadatirgus
MAIJS
1.maijs Latvijas simtgadei veltīti Baltā galdauta svētki
14.maijs  Mātes dienai veltīts kultūras centra bērnu deju kolektīvu koncerts “Mana mīļa māmulīte”
Skrīveru gleznošanas studijas izstāde “No muzeja krājumiem”
JŪNIJS
9.jūnijs

 Latvijas simtgadei veltīti Skrīveru novada svētki. Grupas “Menuets” koncerts. Zaļumballe.
21.jūnijs

Izgaismo Latviju. Ugunskura iedegšana Pilskalnā un kopīga īsākas nakts svētku svinēšana
23.jūnijs Līgo svētki ābēļdārzā pie Skrīveru Kultūras centra
Tekstilstudijas “Putnukalns” izstāde “Putnukalns gavilē”
JŪLIJS
 28.jūlijs Svētki ābeļdārzā
AUGUSTS
 11.augusts

 Simtgades zaļumballe kopā ar grupu REMERSHOF ābeļdārzā pie kultūras centra
SEPTEMBRIS
 1.septembris
Festivāls “Latvijas goda aplis” Skrīveros.
Parka diena Skrīveru dendroloģiskajā parkā. GODINĀŠANA – SVINĒŠANA – CIENAŠANĀS
 30.septembris  Rudens gadatirgus
OKTOBRIS
 4.oktobris
Starpreģionālā orientēšanās spēle Skrīveru dendroloģiskajā parkā, sagaidot Latvijas simtgadi. Tūrisma sezonas noslēgums
Fotogrāfa Jāņa Austriņa izstāde “Tādi esam – Skrīveri”
 13.oktobris  Rudens ražas svētki tirgus laukumā
NOVEMBRIS
11.novembris  Lāpu gājiens uz Daugavas malu.
11.novembris Latvijas 100 gadei veltīts Agneses Rakovskas, stīgu kvarteta REDO, R.Paula dziesmu koncerts “Vienaldzības”
 18.novembris

Latvijas simtgades svinības. Skrīveru novada kolektīvu koncerts, svētku balle
DECEMBRIS
 2.decembris Pirmā Advente. Eglītes iedegšanas svētki
 15.decembris Ziemassvētku tirdziņš. Kultūras centra bērnu Ziemassvētku koncerts “Tik klusi snieg”
 22.decembris Kultūras centra tautas mākslas kolektīvu Ziemassvētku koncerts
 31.decembris Svētku salūts. Jaunā gada sagaidīšanas balle