Skrīveru kultūras centrs

skriveru_kulturas_centrs
Adrese: A. Upīša ielā 1, Skrīveri, Skrīveru novads, LV 5125
Tālrunis: 65197244
Fakss: 65197244
E-pasts: baiba.dronka@skriveri.lv

Rekvizīti:

Reģistrācija nr. 90000074704,
A/S SWEDBANK, kods HABA LV22,
Konts LV54HABA0551028435371

Kontaktinformācija

Vārds, uzvārds Amats Tālrunis E-pasts
Baiba Dronka Direktore 65197244, 29475005 baiba.dronka@skriveri.lv
Inga Kokaine Kultūras darba un pasākumu organizatore 26357137 inga_kokaine103@inbox.lv
Zigrīda Sprukte Tūrisma un sporta darba organizatore 28373530 zigrida.sprukte@skriveri.lv

Kases darba laiks:

Pirmdienās, otrdienās, trešdienās no plkst.9.00 – 12.00 un no 18.00 – 20.00

Skrīveru kultūras centraNolikums”

Uzcelts pa Skrīveru pašvaldības ietaupītajiem līdzekļiem un ziedojumiem 1927.gadā kā pagasta kultūras un biedrības nams.

Skrīveru kultūras nams ir tradicionālo norišu, valsts svētku, izklaides un sabiedrības aktivitātes centrs Skrīveros. Pamatfunkcijas – tautas māksla, kultūras, izklaides un informatīvie pasākumi.

Skrīveru kultūras nams organizē un koordinē tautas un amatiermākslas kolektīvu darbību, iesaistot tos vietējās, reģionālās, valsts un starptautiskās norisēs. Rūpējas par kolektīvu māksliniecisko izaugsmi. Organizē profesionālās mākslas pieejamību novada iedzīvotājiem, valsts svētkus un tradicionālos svētkus, atpūtas, izklaides pasākumus dažādām iedzīvotāju grupām.

Maksas pakalpojumi

 • Telpu noma vieskoncertiem, viesizrādēm un citiem pasākumiem 10% – 15 % no kopējā ieņēmuma
 • Telpu noma vieskoncertiem, viesizrādēm un citiem pasākumiem bērniem 5% no kpējā ieņēmuma
 • Lielās zāles noma ( Īre) – stundā 14.23 EUR
 • Lielās zāles noma ( Īre) ar garderobes pakalpojumiem – stundā 17.07 EUR
 • Lielās zāles īre atpūtas pasākumiem ar banketu – stundā 28.46 EUR
 • Lielās zāles īre atpūtas pasākumiem ar banketu un garderobi – stundā 35.57 EUR
 • Mazās zāles noma – stundā 4.27 EUR
 • Mazās zāles noma banketiem – stundā 7.11 EUR
 • Mazās zāles noma banketiem ar garderobi – stundā 14.23 EUR
 • Spoguļzāles noma – stundā 5.69 EUR
 • Kursu telpu noma – stundā2.85 EUR
 • Kabinetu noma – stundā 2.85 EUR
 • Telpu ( lielā zāle, spoguļzāle, kursu telpa un foajē) noma pulciņu nodarbībām juridiskām un fiziskām personām – stundā 2.13 EUR

Kultūras centra inventāra īre īslaicīgas telpu nomas (īres) darbības laikā

 • Video projektora īre – stundā 8.54 EUR
 • Ekrāna īre – stundā 2.85 EUR
 • Radio mikrafona īre – stundā 5.69 EUR
 • Disku atskaņotāja īre – stundā 5.69 EUR

Tirdzniecības vietas kultūras centrā pašvaldības organizēto pasākumu laikā

 • Tirdzniecība ar nepārtikas precēm. Līdz 2 stundām – 4.98 EUR, par katru nākamo stundu 1.42 EUR
 • Tirdzniecība ar pārtikas precēm līdz 2 stundām 7.11 EUR, par katru nākamo stundu 2.85 EUR
 • Tirdzniecība ar alkoholu līdz 2 stundām 14.23 EUR, par katru nākamo stundu 2.85 EUR
 • Tirdzniecība amatniecības darba veicējiem, realizējot savu produkciju līdz 2 stundām 2.85 EUR, par katru nākamo stundu 1.42 EUR.