Jautājumi un atbildes

Kur nodot azbestu saturošus atkritumus?

Labdien!
Mēs vēlamies sakopt savu privātmāju Skrīveros un atbrīvoties no padomju laiku šīfera loksnēm. Kā iespējams veikt to utilizāciju? Vai tās iespējams nodot vai pieteikt to izvešanu? Paldies!

2018.05.19
Liene

Atbilde:

Azbesta utilizāciju veic bīstamo atkritumu apsaimniekotāji. Skrīveru novada atkritumu apsaimniekotājs SIA “Ķilupe” piedāvā bīstamo atkritumu, tostarp arī šīfera, pieņemšanu un tālāku nodošanu atkritumu apsaimniekošanas uzņēmumiem, kas saņēmuši atbilstošas vides aizsardzības institūciju atļaujas darbībām ar bīstamajiem atkritumiem.
Izmaksas: 8 m3 konteinera noma – 185 eiro. Par katru šīfera kubikmetru jāpiemaksā 130 eiro. Lielākoties šīfera daudzums no viena jumta nepārsniedz 3 m3. Vairāk informācijas pa tālr. 65071222, 29104053 vai rakstot uz kilupe@gmail.com.
Pakalpojumu piedāvā arī citi uzņēmumi, piemēram, Bīstamo atkritumu organizācija BAO, kas nodrošina pilnu bīstamo atkritumu savākšanas, transportēšanas, apsaimniekošanas un pārstrādes servisu. Mājaslapas adrese: www.bao.lv.
Vairāk info par bīstamajiem atkritumiem un to savākšanas reģioniem: http://www.atkritumi.lv.

2018.05.21
Sabiedrisko attiecību speciāliste