Turpinās autoceļa P32 pārbūve

2018. gada 2. maijs 08:35

Kā jau iepriekš ziņots, autoceļa P32 pārbūves darbi turpinājās arī svētku dienās – 30. aprīlī un 1. maijā. Paredzēts, ka būvnieki strādās vēl 2. un 3. maijā.

Būtiskākās pārmaiņas skārušas Amatnieku parku, kurā nozāģēti vairāki koki. Tā kā gan pie būvniekiem, gan domes darbiniekiem griezušies vairāki norūpējušies iedzīvotāji vaicājot, vai tiešām bez koku zāģēšanas nevarēja iztikt, sniedzam sekojošu informāciju:

Amatnieku parka malā paredzēts izveidot jaunu autobusa pieturu, līdzšinējās, pie A.Upīša muzeja esošās vietā, jo tā neatbilst drošības prasībām. Šajā nolūkā, pēc VAS “Latvijas Valsts ceļi” lūguma, Skrīveru novada dome jau 2016. gadā atsavināja daļu parka, apmēram 0,14 ha, autobusa pieturas ierīkošanai. Zāģēšanai atzīmēti arī vairāki koki citās vietās, kur paredzēts ierīkot papildu gājēju celiņu.

Lai arī daudziem no mums ir žēl nozāģēto koku, jāņem vērā, ka tie bija potenciāls drauds autotransporta, gājēju un apkārtējo ēku drošībai. Varbūt ārēji koki izskatījās pietiekami stipri, aicinu ieskatīties pievienotajā attēlā, lai saskatītu būtiskus stumbra bojājumus, kas diemžēl novērojami vairumam nozāģēto koku.