Tiek pagarināta pieteikšanās uz Sociālā dienesta vadītāja amatu

2017. gada 27. jūlijs 12:43

Pieteikšanās uz vakanto Sociālā dienesta vadītāja amatu pagarināta līdz 22.augustam pulksten 17.00.

SKRĪVERU NOVADA DOME, reģistrācijas Nr.90000074704,
pagarina pieteikšanos līdz 22.augustam
uz Skrīveru sociālā dienesta vadītāja amatu

Prasības pretendentam:
• otrā līmeņa profesionālā augstākā vai akadēmiskā augstākā izglītība (vēlams sociālajā darbā)
• kā priekšrocība tiks uzskatīta darba pieredze vadošā amatā un zināšanas budžeta plānošanas un izpildes jautājumos
• zināšanas personāla vadībā
• normatīvo aktu pārzināšana
• praktiskā pieredze Eiropas fondu finanšu piesaistē
• B kategorijas autovadītāja apliecība
• datorlietošanas prasmes
• saskarsmes kultūra

Iesniedzamie dokumenti:
• motivēta pieteikuma vēstule
• īss dzīves un darba gaitu pārstāsts (CV)
• izglītību apliecinošu dokumentu kopijas
• autovadītāja apliecības kopija

Pretendentus lūdzam dokumentus līdz 2017.gada 22.augustam pulksten 17.00 iesniegt Skrīveru novada pašvaldības administrācijas lietvedības nodaļā, Daugavas ielā 59, Skrīveros, Skrīveru novadā, LV-5125 vai nosūtīt elektroniski uz e-pasta adresi: dome@skriveri.lv.
Kontakttālrunis: 65197675