Skrīveru Sociālais dienests informē

Skrīveru sociālais dienests informē, ka budžeta gada noslēguma dēļ iesniegumi sociālās palīdzības pabalstu saņemšanai (dzīvokļa pabalsta, pabalsta ārstēšanās izdevumu segšanai saņemšanai u. c.) tiek pieņemti līdz š. g. 21. decembrim.

Par atbalstu mācību līdzekļu iegādei

Skrīveru sociālais dienests atgādina: ģimenes, kurām noteikts trūcīgas vai maznodrošinātas ģimenes statuss, un daudzbērnu ģimenes, kurās ir skolas vecuma bērni, var saņemt pašvaldības atbalstu, uzsākot jauno mācību gadu –pabalstu mācību līdzekļu iegādei.

Skrīveru Dienas aprūpes centram 5 gadu jubileja!

Maijā Skrīveru Dienas aprūpes centrs svin 5 gadu jubileju – jubilejas svinību ietvaros tiks atklāta dienas aprūpes centra klientu darbu izstāde un, protams, jubilejas svinības DAC “Pavasari”.

Paldies par atsaucību!

Laimīgs ir nevis tas, kurš spēj saņemt vai dabūt, bet gan tas, kurš spēj dot citiem.

Polimērplastikas brošu meistarklase DAC

Skrīveru Dienas aprūpes centrs organizē polimērplastikas brošu meistarklasi 15. un 22. decembrī no 17.00 līdz 19.00, Skrīveru Sociālā dienesta zālē.

Par sociālās palīdzības pabalstiem

Skrīveru sociālais dienests informē, ka sakarā ar budžeta gada noslēgumu, iesniegumi sociālās palīdzības pabalstu saņemšanai (dzīvokļa pabalsta, pabalsta ārstēšanās izdevumu segšanai u.c.) tiek pieņemti līdz šī gada 20. decembrim.

Skrīveru sociālais dienests atgādina

Vientuļie pensionāri (pensijas vecuma personas, kurām nav likumīgu apgādnieku, laulātā, bērnu, mazbērnu) neizvērtējot ienākumus un materiālo stāvokli, var saņemt pabalstu medikamentu iegādes izdevumu segšanai.