Izveidota Audžuģimeņu informācijas sistēma

Ir izveidota informācijas sistēma, kurā tiks vienkopus ievadīta informācija par audžuģimenēm un specializētajām audžuģimenēm, un tajās ievietotajiem ārpusģimenes aprūpē esošajiem bērniem.

Vasaras brīvlaika nodarbības dienas centrā

Ir aizritējis augusts, kurā Skrīveru dienas aprūpes centrā, bija dzirdamas bērnu čalas un smiekli, jo kā katru vasaru, pie mums noritēja vasaras brīvlaika nodarbības 1. – 6. klases bērniem un topošajiem pirmklasniekiem.

Paldies labdariem!

26.janvārī pie mums viesojās vēl nebijuši ciemiņi – Valsts augu aizsardzības dienests (VAAD) ar labdarības pasākumu.

Skrīveru sociālais dienests: “Paldies par atsaucību!”

Liels paldies par atsaucību adītājām Ainai Garoziņai, Marijai Mellei, Solvitai Kudiņai, Janīnai Avdejevai, Broņislavai Urtānei, Annai Gintei, Kornēlijai Brālēnai par siltajām zeķēm un rakstainajiem cimdiem, kurus Ziemassvētku dāvanā saņēma novada vientuļie pensionāri.