Paldies labdariem!

26.janvārī pie mums viesojās vēl nebijuši ciemiņi – Valsts augu aizsardzības dienests (VAAD) ar labdarības pasākumu.

Skrīveru sociālais dienests: “Paldies par atsaucību!”

Liels paldies par atsaucību adītājām Ainai Garoziņai, Marijai Mellei, Solvitai Kudiņai, Janīnai Avdejevai, Broņislavai Urtānei, Annai Gintei, Kornēlijai Brālēnai par siltajām zeķēm un rakstainajiem cimdiem, kurus Ziemassvētku dāvanā saņēma novada vientuļie pensionāri.

Skrīveru Sociālais dienests informē

Skrīveru sociālais dienests informē, ka budžeta gada noslēguma dēļ iesniegumi sociālās palīdzības pabalstu saņemšanai (dzīvokļa pabalsta, pabalsta ārstēšanās izdevumu segšanai saņemšanai u. c.) tiek pieņemti līdz š. g. 21. decembrim.

Par atbalstu mācību līdzekļu iegādei

Skrīveru sociālais dienests atgādina: ģimenes, kurām noteikts trūcīgas vai maznodrošinātas ģimenes statuss, un daudzbērnu ģimenes, kurās ir skolas vecuma bērni, var saņemt pašvaldības atbalstu, uzsākot jauno mācību gadu –pabalstu mācību līdzekļu iegādei.