Paldies par atsaucību!

Laimīgs ir nevis tas, kurš spēj saņemt vai dabūt, bet gan tas, kurš spēj dot citiem.

Polimērplastikas brošu meistarklase DAC

Skrīveru Dienas aprūpes centrs organizē polimērplastikas brošu meistarklasi 15. un 22. decembrī no 17.00 līdz 19.00, Skrīveru Sociālā dienesta zālē.

Par sociālās palīdzības pabalstiem

Skrīveru sociālais dienests informē, ka sakarā ar budžeta gada noslēgumu, iesniegumi sociālās palīdzības pabalstu saņemšanai (dzīvokļa pabalsta, pabalsta ārstēšanās izdevumu segšanai u.c.) tiek pieņemti līdz šī gada 20. decembrim.

Skrīveru sociālais dienests atgādina

Vientuļie pensionāri (pensijas vecuma personas, kurām nav likumīgu apgādnieku, laulātā, bērnu, mazbērnu) neizvērtējot ienākumus un materiālo stāvokli, var saņemt pabalstu medikamentu iegādes izdevumu segšanai.

Aicinām uz nodarbībām un pasākumiem dienas aprūpes centrā!

Publicējam dienas aprūpes centra nodarbību grafiku 2016. gada rudens sezonā. Darbu turpina atbalsta grupa jaunajām māmiņām, bet 4. oktobrī – senioru dienas pasākums. Atcelta 12. oktobra nodarbība jaunajām māmiņām “Jaundzimušā primārā aprūpe”.