Skrīveru novads piesaistījis finansējumu “Sūnu ciema zēni” tēlu izveidei un uzstādīšanai Sūnu takā

2017. gada 11. maijs 10:58

2018.gada 18.novembrī svinēsim Latvijas valsts simtgadi – Latviju veido mūsu domas un darbi, mūsu ikdienas ieguldījums Latvijas labklājībā. Arī valsts simtgades svinību galvenais vēstījums skan „ES ESMU LATVIJA”, un to caurstrāvo līdzdarbības motīvs „Es radu Latviju. Es daru Latviju”. Šis vēstījums atgādina, ka Latvijas galvenā vērtība ir tās cilvēki, kuri ziedojuši savu dzīvi un dzīvību neatkarīgas valsts tapšanai un pastāvēšanai, ar ikdienas darbu veido tās tagadni un kopā ar jauno paaudzi liek pamatus rītdienai.

Skrīveri ir plaši pazīstami ar takām un unikālo ainavu, kultūrvēsturiskajiem pieminekļiem. Vienā no takām, Sūnu takā, Andreja Upīša jubilejas gadā plānots izveidot autora darba “Sūnu ciema zēni” literāro tēlu veidolus kokā.

Šis projekts tiks realizēts piedaloties un iegūstot finansējumu Valsts Kultūrkapitāla fonda un Zemgales Plānošanas reģiona organizētajā un Latvijas valsts mežu atbalstītajā “Zemgales kultūras programmas 2017” projektu konkursā. No konkursam iesniegtajiem 105 projektu pieteikumiem programmas atbalsts piešķirts 45 projektiem – Skrīveros tiks realizēti divi no šiem 45 projektiem.

Programmas finansējums projektu īstenošanai šogad saglabājies 71 tūkstoša eiro apmērā, taču kopējā projektos pieprasītā summa kā allaž vairākkārt pārsniegusi finansējumu, šogad sasniedzot teju 285 tūkstošus eiro. Šī iemesla dēļ ekspertu komisija primāri centās atbalstīt tos projektu pieteikumus, kuru ieviešanā sagaidāma lielāka ietekme uz kultūras dzīves attīstību un kuriem saskatāma augstāka kvalitāte un pievienotā vērtība.

Projekta ietvaros, sadarbībā ar Rīgas Mākslas un mediju tehnikuma audzēkņiem un pasniedzējiem, kā arī, protams, skrīveriešiem un citiem interesentiem, par godu Andrejam Upītim Sūnu takā tiks izvietoti sūnciemiešu tēli, kas atveidoti kokā. Projekta realizācijā tiks gūti divi galvenie ieguvumi – pirmām kārtām tiks bagātināta Skrīveru kultūrvide un veidota skaista, interesanta vide kā vietējiem iedzīvotājiem, tā arī Skrīveru viesiem. Kā vēl viens projekta izvirzītais mērķis ir popularizēt un sniegt iespēju iepazīties ar vienu no senākajiem amatniecības veidiem – kokapstrādi. Projekta mērķis – rīkojot koktēlnieku amatu prasmju apguves plenēru un veidojot A. Upīša darba “Sūnu ciema zēni” literāro tēlu veidolus kokā, veicināt Skrīveriem raksturīgās lokālās savdabības un vēsturiskās kultūrtelpas unikalitātes saglabāšanu.

Skrīveru novads iesaistījās Latvijas valsts mežu atbalstītās Zemgales kultūras programmas 2017 projektu konkursā.
Projekts tiks realizēts no 2017. gada maija līdz 15. decembrim.
Projekta ietvaros piesaistītais finansējums ir 1520 euro – šī summa pilnībā sedz visas ar projekta realizāciju saistītās izmaksas.

Vairāk informācijas par projektu konkursu šeit.