Skrīveru novada svētki

2017. gada 3. jūlijs 14:54

1.jūlijā skrīverieši svinēja Skrīveru novada svētkus!