Skrīveru novadā sāk īstenot ESF projektu par karjeras atbalstu

2017. gada 23. novembris 09:07

Lai sniegtu atbalstu jauniešiem nākotnes karjeras izvēlē, Skrīveru novada pašvaldībā sāk īstenot Eiropas Sociālā fonda (ESF) atbalstīto projektu Nr. 8.3.5.0/16/I/001 “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs”.

Projekta īstenošanas laiks: 2017. gada 4.septembris-2020. gada 31. decembrim

Projekta mērķis ir uzlabot pieeju karjeras atbalsta jautājumiem skolās un pašvaldībā un izveidot kompleksu karjeras konsultantu atbalsta sistēmu.

Projekta ietvaros skolēniem būs iespēja apmeklēt uzņēmumus, mācību iestādes, aicināt dažādu profesionāļus uz skolu, lai noskaidrotu un iepazītu dažādas profesijas un izglītības iespējas. Šai sakarā pašvaldība ir izstrādājusi Karjeras atbalsta pasākumu plānu un to īstenos projekta Andreja Upīša Skrīveru izmēģinājumskolā.

Karjeras atbalsta pasākumu plānu īstenos pedagogs karjeras konsultants: Vija Meroža

Karjeras atbalsta ietvaros skolas 5.,6., 10.,11. klašu skolēni jau tikās ar alpīnistu komandu skolā, iepazinās ar šo profesiju, praktiski izmēģināja alpīnistu ekipējumu.

1.-4. klašu skolēni ciemojās “Kalna ziedu” muzejā, kur vēroja laukos iespējamās profesijas: piensaimnieku, keramiķi, audēju. Skolēni uzzināja kas raksturīgs šīm profesijām, darbojās praktiski.