Skrīveru novada pašvaldības īpašumā vai tiesiskā valdījumā esošu lauksaimniecības vajadzībām iznomājamo zemes gabalu saraksts uz 01.07.2017.

2017. gada 31. jūlijs 15:58

Skrīveru novada pašvaldības īpašumā vai tiesiskā valdījumā esošu lauksaimniecības vajadzībām iznomājamo  zemes gabalu saraksts uz 01.07.2017.

Nr.p.k. Īpašuma nosaukums Kadastra apzīmējums Kopplatība (ha) Iznomājamā platība (ha)
1. 273F 3282 010 0537 0,22 0,22
2. Apsēnu mazdārziņi 3282 005 0056 6,9765 3,74
3. Asniņi 3282 009 0210 0,9456 0,9456
4. Buki 3282 004 0120 0,47 0,35
5. Buki 3281 004 0118 17,69 1,65
6. Daugavas iela 134A 3282 010 0398 0,2846 0,2846
7. Dzelzceļnieku iela 21 3282 008 0356 0,1103 0,1103
8. Dzelzceļnieku iela 37 3282 008 0712 0,4 0,4
9. Gailenes 3282 009 0211 0,5615 0,5615
10. Iecēnu-Pūpolu nogāze 3282 008 0554 3,9093 1,5
11. Institūta mazdārziņi 1 3282 007 0237 1,27 0,8
12. Institūta mazdārziņi 3 3282 008 0563 2,2855 0,6
13. Jaunzemitānu pļava 3282 009 0125 12,5 1,4
14. Krampīšu iela 11 3282 008 0710 0,18 0,18
15. Krampīšu pleķis 3282 008 0580 9,3236 6,6
16. Līču pļavas 3282 004 0104 6,8 4,65
17. Mandeles 3282 009 0117 0,5 0,5
18. Mazā Sporta iela 15 3282 008 0674 0,1020 0,1020
19. Mazā Sporta iela 17 3282 008 0635 0,1418 0,1418
20. Mazdārziņi 3282 009 0126 19,0 5,8
21. Meteņkalns 3282 007 0179 12,0 1,0
22. Meteostacijas mazdārziņi 3282 008 0549 2,74 1,39
23. Meža Lejnieki 3282 007 0127 4,32 3,53
24. Piekrastes iela 8 3282 010 0399 0,4239 0,4239
25. Sporta iela 29A 3282 008 0736 0,1959 0,1959
26. Sporta iela 36A 3282 008 0734 0,0028 0,0028
27. Sprūdu kalns 3282 007 0186 2,5799 2,43
28. Sprūdu kalns 3282 007 0195 2,9 1,32
29. Tērces 3282 008 0649 0,1199 0,08
30. Upes Līči 3282 007 0194 0,3915 0,3915
31. Zaļās zemes iela 14A 3282 010 0553 0,6078 0,6078
32. Zaļās zemes iela 16 3282 010 0570 0,7928 0,7928
33. Zemitāni 3282 010 0542 3,4677 0,6
34. Ziedu iela 20 3282 008 0546 0,333 0,333
35. Ziedu iela 20A 3282 008 0728 0,333 0,333
36. Ziedulejas 3282 006 0057 2,14 2,12