Skrīveru novada pašvaldības ceļu un ielu saraksts, to uzturēšanas klases

2018. gada 27. novembris 15:25

Skrīveru novada pašvaldības ceļu saraksts un to uzturēšanas klases, kā arī Skrīveru novada pašvaldības ielu saraksts un to uzturēšanas klases aplūkojams šeit: http://www.skriveri.lv/pasvaldiba/dokumenti/attistibas-programma/