Skrīveru novada iedzīvotājiem pieejama jauna aplikācija saziņai ar pašvaldību!

2017. gada 2. oktobris 15:37

Skrīveru novada dome, pagaidām izmēģinājuma versijā, piedāvā iedzīvotājiem sākt lietot mobilo aplikāciju mobio.lv. Aplikācija mobio.lv ļauj veidot divvirzienu komunikāciju starp pašvaldību un iedzīvotājiem – aplikācijas mērķis ir nodrošināt vienkāršu un efektīvu sabiedrības līdzdalību apkārtējās vides labiekārtošanā un nepilnību novēršanā.

Kā darbojas aplikācija? Aplikācija mobio.lv ļauj vienkāršā veidā nodot pašvaldībai informāciju par problēmjautājumiem apkārtējā vidē un sekot līdzi tam, kā šīs problēmas tiek novērsta. Piemēram, pamanot nogāzušos  koku, nofotografēt to, atzīmēt tā atrašanās vietu un ziņot pašvaldībai. Ziņojums sasniegs attiecīgās nodaļas darbiniekus un tiklīdz šīs nepilnības tiks novērstas, tā tas  būs redzams aplikācijas lietotājiem.

Kopumā lietotāji var iesniegt ziņojumus sešās kategorijās – apgaismojums, auto novietošana, daudzdzīvokļu namu apsaimniekošana, ielas un ceļi, sabiedriskā kārtība un vide.

Lejupielādējot aplikāciju un veicot reģistrāciju mobio.lv, lietotāji var ne tikai iesniegt ziņojumus Skrīveru novada pašvaldībai, bet arī saņemt ziņojumus no Skrīveru novada domes par aktualitātēm novadā! Tiklīdz Skrīveru novada pašvaldība publicēs paziņojumu aplikācijā mobio.lv, to acumirklī saņems arī visi aplikācijas lietotāji kā ziņojumu savā viedierīcē.

Aplikāciju mobio.lv testa režīmā būs iespējams izmantot līdz 2017.gada beigām. Aicinām iedzīvotājus lejupielādēt aplikāciju mobio.lv, reģistrēties un izmēģināt mobio.lv piedāvātās iespējas komunikācijai ar pašvaldību. Priecāsimies par Skrīveru novada iedzīvotāju viedokļiem par šādas aplikācijas nepieciešamību!