Skrīveru katoļu draudze organizē Alfa kursu

2018. gada 9. janvāris 11:09

No 2018.gada 10.janvāra Skrīveru katoļu draudze organizē Alfa kursu. Pirmā tikšanās notiks 10.janvārī pl.19.00 Skrīveru kafejnīcā “Dūjas”.

Alfa kursi Latvijā tiek rīkoti kopš 2003. gada. Tie ir starpkonfesionāli un notiek luterāņu, katoļu, baptistu, adventistu un vasarsvētku draudzēs. Tādējādi uz šiem kursiem ir aicināts ikviens, kurš aiz ikdienas dimensijas vēlas ieraudzīt ko vairāk, vēlas rast atbildes un vissvarīgākajiem savas dzīves jautājumiem, kā arī atjaunot attiecības ar Dievu, atklāt kristīgo ticību un izglītoties par kristietības vēsturi.

Alfa kursu pamatā ir 11 nodarbību cikls, kurās katru reizi cits lektors lasa lekcijas noteiktā tematā. Lektori ir priesteri no citām katoļu draudzēm, kongregācijas māsas, luterāņu mācītāji, Reliģijas Zinātņu institūta docētāji u.c..

2016.gada rudenī Skrīveru katoļu draudzē notikušo Alfa kursu noklausījās vairāk nekā 25 dalībnieki. Kurss notiek bez dalības maksas. Esiet laipni aicināti un gaidīti!