Skrīveru egles iedegtas!

2017. gada 4. decembris 11:16

Vakar, 3.decembrī, Skrīveros tika iedegtas svētku egles Skrīveros!

Mazajiem skrīveriešiem pirmajā adventē bija iespēja darboties radošajā darbnīcā un gatavot lukturīšus svētku noskaņās, kas lieti noderēja dodoties iedegt Skrīveru svētku eglītes.

Pati pirmā tika iedegta eglīte pie Skrīveru Kultūras centra, kas gan, lai arī nav eglīte, tāpat mirdz gana koši un priecē garāmgājēju sirdis. Tālāk svinīgā procesija devās iedegt eglīti pie ambulances, kur zem eglītes slēpās zaķis un vilks, mīļi pierunājot tika iedegta arī šī eglīte. Pie Andreja Upīša Skrīveru vidusskolas  jau gaidīja rūķis, tika iedegtas brīnumsvecītes un košās gaismiņās iezaigojās eglīte. Pati lielākā un skaistākā egle ir Skrīveru centrā pie veikaliem – arī šeit gājēji tika mīļi sagaidīti un rotaļājoties izkustināti, lai sasildītos. Atbildot bērnu aicinājumam: “Eglīt, eglīt iededzies!” spoži iemirdzējās skaisti rotātā egle. Nu bija jāpievar tālāks gājiens – līdz pašai saimniecībai, lai iedegtu eglīti pie pirmsskolas izglītības iestādes “Sprīdītis” – šeit gaidīja suns, kas nevar vien sagaidīt Jauno gadu, kas būs viņa – Suņa gads. Kad ar rotaļām eglīte bija pielabināta un iedegta, visus gaidīja cienasts – silta tēja un cepumi!

Lai sirsnīgs un gaišs svētku gaidīšanas laiks!