SIA “Vidusdaugavas SPAAO” izsludina konkursu uz valdes locekļa amatu

2017. gada 2. augusts 10:09

Informējam, ka izsludināts konkurss uz SIA “Vidusdaugavas SPAAO”, reģ.Nr. 55403015551, juridiskā adrese: Lāčplēša iela 1, Aizkraukle, Aizkraukles novads, LV-5101 valdes locekļa amatu.
Pieteikumi jāiesniedz līdz 2017.gada 28.augustam ar norādi: “Konkursam uz valdes locekļa amatu” Jēkabpils pilsētas pašvaldības Vienas pieturas aģentūrā, Brīvības ielā 120, Jēkabpils, LV-5201 vai ar drošu elektronisko parakstu parakstīts pieteikums uz elektronisko pasta adresi: vpa@jekabpils.lv.

Detalizētu informāciju par konkursu skatīt Jēkabpils pilsētas mājas lapā: http://www.jekabpils.lv/lv/jaunumi/2017-07-25/pazinojums-par-konkursa-izsludinasanu.

Jēkabpils pilsētas pašvaldības lēmums par konkursa izsludināšanu