Saeimas Sociālo un darba lietu komisijas izbraukuma sēde Salaspils novada domē

2018. gada 4. aprīlis 16:24

2018.gada 2.maijā, plkst. 10.00, Līvzemes ielā 8, Salaspilī, Salaspils novada domes zālē (2. stāvā, notiks LR Saeimas Sociālo un darba lietu komisijas izbraukuma sēde. Darba kārtībā jautājumi par sociālā nodrošinājuma pabalstu apmēriem sekojošām mērķa grupām:

  • pilngadību sasnieguši 1. grupas nestrādājoši invalīdi kopš bērnības;
  • pilngadību sasnieguši 2. grupas nestrādājoši invalīdi kopš bērnības;
  • 1. un 2. grupas nestrādājošie invalīdi (kuriem nav darba stāža),

kā arī par transporta kompensāciju personām, kuras nevar pārvietoties ar sabiedrisko transportu.
Visi, kurus skar šis jautājums – personas ar invaliditāti, viņu piederīgie, asistenti un jebkurš, kuram ir svarīgi atbalstīt personu ar invaliditāti labklājību šodien un nākotnē, tiek aicināti piedalīties šajā pasākumā.
Malda Caune, Salaspils novada domes priekšsēdētāja vietniece sociālajos jautājumos
29132344, malda.caune@salaspils.lv