,,RŪĶĪŠU” grupiņa PII ,,SPRĪDĪTĪ” jauno mācību gadu uzsāk sparīgi…

2017. gada 6. oktobris 16:00

Skrīveru novada pirmsskolas izglītības iestādes ,,Sprīdītis” bērniem septembris atnāca ar atkalredzēšanās prieku, smaidiem, veiksmes vēlējumiem jaunajā mācību gadā, uzņemot savās rindās jaunos bērnus, daudz radošām idejām, ko visiem kopā īstenot šī mācību gada laikā. Pavisam sparīgi šo gadu uzsākām arī mēs – lielākie bērni – “Rūķīšu” grupiņa. Mēs mīlam svētkus, mīlam priecāties, rotaļāties, dziedāt, dejot, īpaši patīk vingrot, jo grupā vairākums ir zēni. Jau no septembra atsākam apmeklēt minihandbola nodarbības A.Upīša Skrīveru vidusskolā. Esam pateicīgi Skrīveru novada domei, ka šogad Skrīveros tiek īstenots projekts “Pasākumi Skrīveru novada sabiedrības veselības veicināšanai un slimību profilaksei”, kura ietvaros PII “Sprīdītis” notiek veselības vingrošana fizioterapeites Simonas Galvanovskas vadībā, kā arī trešdienās varēsim apgūt peldētprasmi instruktora vadībā Kokneses peldbaseinā, klausīsimies uztura speciālistes Baibas Grīnbergas lekcijas, kā arī kopā ar vecākiem aktīvi darbosimies radošajās darbnīcās par veselīgu uzturu.

22.septembris bija “Olimpiskā diena 2017” ar moto: “Vingro svaigā gaisā!” Pie mums grupiņā šajā dienā bija ieradies Armanda tētis – Jānis Cimers, NBS Gaisa Spēku SLNP LND SANN vecākais tehniķis. Par cik nesen Latvijā svinēja Tēvu dienu, uzaicinājām tēti ar mērķi uzzināt ko vairāk par karavīra profesiju, armijas dzīvi, iepazīties ar armijas formas tērpiem, dažādiem armijas virsnieku mācību piederumiem dažādu mācību uzdevumu veikšanai NBS Gaisa Spēku Aviācijas bāzē “Lielvārde”.

Sākumā apskatījām un varējām uzmērīt karavīra formas tērpus, cepures, iepazināmies ar karavīra smagās somas saturu. Tad visi kopā devāmies vingrot svaigā gaisā. Pēc kopīgas rīta rosmes citu grupu bērniem bija kustību rotaļas grupu laukumos, bet mēs, “Rūķīši”, pārbaudījām spēkus Armanda tēta sagatavotajos mācību uzdevumos. Nu grupas puiši varēja izjust, ka karavīram svarīga ir precizitāte, saliedēta komandas darbība, armijā svarīgs ir tehniski izglītots karavīrs. Vēlāk, skatoties filmu par karavīru ikdienu, sapratām, ka karavīra darbs prasa lielu drosmi, uzmanību un degsmi, karavīram ļoti svarīgas īpašības: taisnīgums, godīgums, dzimtenes mīlestība. Lielvārdes Gaisa Spēku Aviācijas bāzes karavīru galvenais uzdevums ir Latvijas gaisa telpas novērošana, kontrole un aizsardzība. Karavīri rūpējas par mūsu gaisa telpas drošību, kā arī piedalās glābšanas darbos, ārkārtējo situāciju izraisīto seku likvidēšanā, cilvēku glābšanā un meklēšanā. Nu mēs zinām, ka varam justies droši! Lai viņiem izdodas!

Grupas “Rūķīši” skolotāja
Daina Dzerkale