PII “Sprīdītis” vecāku labie darbi 2016./2017.mācību gadā

2017. gada 22. maijs 15:00

Ir pagājusi Mātes diena un Starptautiskā ģimenes diena, esam samīļojuši un sveikuši savus vecākus, esam pieminējuši viņu labos darbus.

Skrīveru novada pirmsskolas izglītības iestādē “Sprīdītis” mācību gads tuvojas noslēgumam. Kopīgiem spēkiem ir paveikts ļoti daudz! Tuvojoties Ziemassvētkiem, daudzi vecāki gatavoja neparastas eglītes no dažādiem materiāliem, martā bērnu vecvecāku darinājumus vērojām roku darbu izstādē “Čaklās rokas visu darīt prot”, aprīlī vecāki darināja neparastus tērpus nepieradinātās modes skatei-konkursam “Draiskie aprīļa pilieni”.

Noslēdzies makulatūras un bateriju vākšanas konkurss “Tīrai Latvijai”, kurā piedalījās daudzas ģimenes. Savāktā makulatūra: “Cālēni”- 1091,11 kg, “Zvirbulīši”- 1275,6 kg, “Pūcītes”- 1140,8 kg, “Mārītes”- 147,2 kg, “Rūķīši”- 897,49 kg, “Bitītes”- 2118 kg. Savāktās lietotās baterijas: “Cālēni”- 65,58 kg, “Zvirbulīši”- 3,3 kg, “Pūcītes”- 41,7 kg, “Mārītes”- 16,96 kg, “Rūķīši”- 11,27 kg, “Bitītes”- 10,56 kg. Par visu ir jāsaka paldies katra bērna mammai un tētim!

1,5-2gadīgo bērnu grupa “Cālēni” lepojas, ka Reiņa vecāki sarūpēja daudz makulatūras – 901,8kg (iestādē 2.vieta), baterijas – 43,1kg (iestādē 1.vieta); Adriana vecāki vāca makulatūru un baterijas 16,1kg (iestādē 3.vieta), Adriana mamma atnesa audumus, dzijas kamolus un dziju radošajiem darbiņiem; daudz makulatūras un bateriju atnesa arī Katrīnas un citu bērnu vecāki; Enijas mamma uzšuva lelles – pasaku tēlus, garderobes skapīšiem uzzīmēja zīmītes, darināja tērpu Enijai un brālim nepieradinātās modes skatei- konkursam; Kellijas vecāki uzdāvināja grupai namiņu (vigvamu), kur bērniem rotaļāties.

2-3gadīgo bērnu grupa “Zvirbulīši” ir pateicīgi Keitijas vecākiem, kuri savāca makulatūru 700kg (iestādē 3.vieta), Ziemassvētkos grupas bērniem sagādāja pārsteigumu- sarūpēja dāvanas; makulatūras vākšanā piedalījās arī Ralfa, Edvarda, Ramonas un citas ģimenes; Hugo Olivera tētis un Kārļa tētis uzbūvēja puišu un meiteņu leļļu mājas; Ralfa tante atnesa kastes mājas pagatavošanai Ziemassvētku izrādei; Tomasa mamma vadīja radošo darbnīcu un sarūpēja rotaļlietas un spēles grupai.

4gadīgo bērnu grupa “Pūcītes” saka milzīgu paldies visiem vecākiem par atbalstu un sapratni, bet īpašs paldies: Sabīnes mammai – par eksperimentiem ar sniegu; Renāra vecākiem – par rotaļlietām; Lauras un Matīsa vecākiem – par atnestajiem materiāliem, rotaļlietām; Dagmāras ģimenei – par materiālās bāzes papildināšanu; Dāvida mammai – par mākslinieciskas dabas jautājumiem; Patrīcijas, Roberta, Annas, Luīzes un Sāras vecākiem par atnestajiem gardumiem; Regnāra vecākiem – par izgatavoto mēbeli grupai; Adeles, Raivja un Beātes vecākiem par morālo atbalstu un praktisko palīdzību. Visvairāk makulatūras savāca Raivja, Dominika, Dagmāras, Ketijas ģimenes, daudz izlietoto bateriju atnesa Enijas vecāki (iestādē 2.vieta). Patrīcija ar mammas sarūpēto tērpu piedalījās nepieradinātās modes skatē – konkursā.

3-4gadīgo bērnu grupas “Mārītes” kolektīvs saka paldies vecākiem par atsaucību, sapratni, uzmundrinošajiem smaidiem ikdienas steigā, vēlmi sadarboties visiem grupas vecākiem; par bērnu apģērba noformējumu, atbilstoši grupas pasākumu tematikai; par tēvu gatavotajām putnu barotavām; par ieinteresētību un idejām grupas laukuma pilnveidošanā. Paldies par atsaucību Ralfa Š., Līvas, Sabīnes, Madaras Ērikas, Lauras un Karolīnas vecākiem; par vēlmi sadarboties Madaras, Amēlijas, Raivja, Aleksandra, Elīzas, Franča Leo ģimenēm, par bērnu ikdienas dzīves bagātināšanu un “iekrāsošanu” Ralfa, Evelīnas, Māra vecākiem. Agneses mamma un Madaras Ērikas mamma pagatavoja krāšņus tērpus nepieradinātās modes skatei- konkursam. Visvairāk makulatūras grupā savāca Māra, Sabīnes, Līvas ģimenes, daudz izlietoto bateriju atnesa Madaras, Evelīnas, Sabīnes vecāki.

5gadīgo bērnu grupa “Rūķīši” pateicas vecākiem par atbalstu visos pasākumos, par aktīvu līdzdalību makulatūras (visvairāk atnesa Marta 326,6kg, Leo, Artūrs Z.) un bateriju (līderi: Marta, Olivers, Tīna) vākšanas projektā “Tīrai Latvijai”; par jaunajiem T-krekliem bērniem; par jauno korķa tāfeli; par piedalīšanos projektā “Cūkmena detektīvi”; Katrīnas mammai par sudrabegles sagādāšanu, Gustava I. tētim par egles iestādīšanu; par ekoeglīšu gatavošanu; Rendija, Anetes vecākiem par piedalīšanos netradicionālās modes skatē; par iemācīto radošajās darbnīcās: Tīnas mammai – par akmeņu apgleznošanu, Anetes mammai par Lieldienu kastītes – zaķa izgatavošanu; Rendija māmiņai par skaistajiem zīmējumiem grupai, par kastaņiem rotaļnodarbībām; Polīnas vecākiem par čiekuriem, Ziemassvētku eglīti grupai; Olivera vecākiem – par pildspalvām; Martas māmiņai- par aktīvu līdzdalību ikdienā, par ziedu sagādāšanu; Montas tētim – par meiju un koka dekoru sagādāšanu izlaiduma svinībām; par zīmējumiem “Mana bērna mīļākā pasaka” Olivera, Gustava K., Gustava I., Artūra Z., Katrīnas, Egīla, Polīnas, Tīnas un pārējiem vecākiem; par piedalīšanos vecvecāku vaļasprieku izstādes veidošanā Rendija, Anetes, Nikolaja, Polīnas, Gustava I., Gustava K., Elizabetes, Ērika, Arta vecākiem. Pie ieejas vārtiem atkal mūs priecē Artūra Z. māmiņas stādītās puķu kastes! Paldies Gustava K. vecmāmiņai un vectētiņam, ka kopā ar bērniem mācīja orientēties iestādes teritorijā!

6gadīgo bērnu grupa “Bitītes” lepojas ar vecāku padarīto: Rūtas tētis pagatavoja un noformēja smilšu kasti, izgatavoja garderobes skapīšu zīmītes, iegravēja attēlus, darināja didaktisko koka spēli matemātikai, mamma vadīja interesantus eksperimentus, gatavoja didaktisko rotaļu “Iepazīsti Latvijas kokus”; Aleksandra tētis labiekārtoja grupas rotaļlaukumu, mamma atnesa plastmasas pudeles rokdarbiem; Paulas tētis restaurēja slīdkalniņu, sagādāja celtniecības materiālus; Gustava B. tētis pārbūvēja smilšu kasti rotaļlaukumā, veica kosmētisko remontu garderobē, sagādāja Ziemassvētku egli, Gustava B. māmiņa sarūpēja grupai kartona papīru, kopā savāca baterijas 3,9 kg; Hugo mamma uzņēma savās mājās grupu “Bitītes”, cienāja ar gardu zupu, gatavoja dramatizācijas roku lelles, vadīja radošās darbnīcas; Alises L. mamma sarūpēja “Bitīšu” gleznu grupas noformēšanai, organizēja darbu ar vecākiem, radošās darbnīcas; Gustava O. mamma vadīja radošās darbnīcas; Agates mamma organizēja darbu ar vecākiem, atbalstīja grupu pedagoģiskajā darbā, cepa gardumus svētkiem, savāca makulatūru 1243,7 kg (iestādē 1.vieta). Daudz makulatūras savāca arī Matīsa, Alises K., Raivja vecāki, visvairāk izlietoto bateriju atnesa Gustava B., Markusa S., Sindijas ģimenes. Alises K., Alises L. un Gustava O. māmiņas darināja lieliskus tērpus bērniem nepieradinātās modes skatei – konkursam.

Tā varētu turpināt uzskaitīt vēl un vēl daudzus citus veikumus… Tikai kopā mēs topam tādi, kādi esam! Lepni un gandarīti par paveikto, gatavi turpināt iesākto! Vēl zinām, ka dažādas radošas ieceres vecāki īsteno, gatavojoties PII “Sprīdītis” 35 gadu jubilejai! Lai izdodas!

Tiekamies 2.jūnijā plkst.16.00 svētku pasākumā bērniem “Sveiks lai dzīvo Sprīdītis”!

Skrīveru novada PII “Sprīdītis” kolektīvs