Pieredzes apmaiņas braucienā uz Skrīveru novadu

2017. gada 19. maijs 14:30

Katru gadu aprīlis atnāk ar bibliotēkām tik nozīmīgo Bibliotēku nedēļu, kuru ar dažādām aktivitātēm atzīmē bibliotēkas visā Latvijā. Šogad Bibliotēku nedēļas vadmotīvs: Bibliotēkas un sabiedrība: vienotas kopīgiem mērķiem. Jau otro gadu pēc kārtas šīs nedēļas ietvaros Neretas un Viesītes novadu bibliotēku darbinieki vienojās kopīgā pieredzes apmaiņas braucienā. Šogad mūsu kuplajam pulciņam pievienojās arī Salas novada bibliotekāri un Jēkabpils novada Ābeļu pagasta bibliotēkas vadītāja. Mūsu mērķis šogad – apmeklēt Skrīveru novadu un tur esošās bibliotēkas, tikties ar kolēģiem no šīm bibliotēkām, iepazīt viņu darba pieredzi, diskusijās un domu apmaiņā smelties jaunas idejas savam darbam. Iecere apmeklēt tieši šo novadu dzima pērn pieredzes apmaiņas brauciena laikā uz Kokneses novada Bebru pagasta bibliotēku, kur satikām arī Skrīveru bērnu bibliotēkas vadītāju Sandru Trakinu un tikām laipni aicināti ciemos. Šogad 27. aprīlī ieceri realizējām. Skrīveros mūs laipni sagaidīja Skrīveru bērnu bibliotēkas vadītāja Sandra. Tālākā dienas organizācija bija viņas ziņā. Vispirms Sandras vadībā apmeklējām bērnu bibliotēku, pēc tam arī bibliotēku pieaugušajiem. Skrīveru novadā ir tikai divas bibliotēkas – Andreja Upīša Skrīveru bibliotēka un Skrīveru bērnu bibliotēka. Abas bibliotēkas atrodas Skrīveros – Skrīveru kultūras centra telpās 2. stāvā. Bibliotēkas nevar sūdzēties par lasītāju trūkumu, taču netrūkst arī problēmu. Bērnu bibliotēkai šobrīd sāpīgs ir telpu jautājums. Ja pieaugušo bibliotēka var lepoties ar patiešām plašām telpām, tad bērnu bibliotēka mīt omulīgā šaurībā un cer uz telpām ēkas 3. stāvā, kuras drīzumā varētu tikt atbrīvotas.

Mūsu ciemošanās turpinājumā devāmies gardā un izzinošā ekskursijā uz Skrīveru pārtikas kombinātu — vecāko konfekšu “Gotiņa” fabriku Ziemeļeiropā, kur vairāk uzzinājām par uzņēmuma vēsturi, cienājāmies ar svaigām konfektēm, kā arī tikām likti pie darba – nācās vien mācīties “Gotiņu” ietīšanu un pēc tam arī saiņošanu, lai savu veikumu paņemtu līdzi.

Mūsu nākamā pietura – Skrīveru dendroloģiskais parks ar ļoti erudītu un zinošu gidi, latviešu valodas skolotāju Dainu Viļumu – Vancāni, ko droši var nosaukt par cilvēku – enciklopēdiju. Lai arī parkā bijām laikā, kad koku lapas tuvu plaukšanai un nekas vēl neziedēja, gides stāstījums mums uzbūra fantastiskas ainas. Vai tad fantastiski nav jau tas vien, ka, pavadot pusi dienas parkā, te var redzēt teju visas pasaules koku un krūmu sugas, jo tajā tādu ir apmēram 380. Parks sadalīts 14 reģionos, kur attiecīgi katrs reģions pārstāv savu zemeslodes daļu. Lai arī parkā pavadījām tikai stundu, mums tā bija kolosāla atpūta. Ieguvām arī daudz jaunas informācijas par šo unikālo Eiropas nozīmes meža vēstures objektu, kura veidošana uzsākta 1891. gadā, kā arī par tā izveidotāju – Maksimilianu Siversu (1857 – 1919), Skrīveru muižas īpašnieku, kas izstrādājis parka stādījumu plānu un īstenojis dēstījumus.

Dienas noslēgumā apmeklējām mājražošanas uzņēmumu “Divu māsu virtuve”, kas Skrīveros darbojas jau divus gadus. Mūs laipni uzņēma viena no īpašniecēm Zigrīda Annuškāna, kura, stāstot par savu biznesu un prezentējot pašu saražoto produkciju, uzsvēra: “Vērtīgākā lieta ir uzdrīkstēšanās.” Viņa kopā ar māsu no savā dārzā izaudzētā spēj uzburt dažādas garšīgas saldās un pikantās zaptītes, mērcītes, ķiploku un čilli piedevas ēdieniem, kas jau ir ieguvušas atzinību vietējā tirgū. Atraktīvā saimniece dalījās ar mums arī savās saimniekošanas gudrībās un noslēpumos. Izrādās, ka Zigrīdai ir arī kāds kardināli pretējs vaļasprieks – telpu sienas rotā saimnieces gleznotās košās, dzīvespriecīgās ziedu gleznas. “Esmu priecīga par to, ko daru, jo daru to ar mīlestību!” teica viesmīlīgā uzņēmuma “Divu māsu virtuve” īpašniece. Šeit omulīgā gaisotnē arī kopā ar Skrīveru kolēģiem pārrunājām dienas gaitā redzēto, kā arī jautājumus, kas saistās ar mūsu tiešajiem darba pienākumiem.

Paldies Skrīveru novada bibliotēku kolēģiem par uzņemšanu! Īpašs paldies bērnu bibliotēkas vadītājai Sandrai Trakinai par atsaucību, sirsnību un pārdomāti organizēto dienu! Paldies Neretas centrālās bibliotēkas vadītājai Regīnai Kviesei par pieredzes apmaiņas brauciena organizēšanu! Ceram uz turpmāku sadarbību arī turpmāk!

L. Lejietes foto

Viesītes bibliotēkas vadītāja
L. Griškena