Par vēlēšanu komisijas izveidošanu un komisijas locekļu kandidātu pieteikšanu

2017. gada 3. augusts 19:00

Domes sēdē pieņēma lēmumu izveidot Skrīveru novada vēlēšanu komisiju 7 locekļu sastāvā un noteica vēlēšanu komisijas locekļu kandidātu pieteikšanas termiņu līdz š.g. 21.augustam.

Saskaņā ar Republikas pilsētu un novadu vēlēšanu komisiju un vēlēšanu iecirkņu komisiju likumā noteikto tiesības izvirzīt un pieteikt savus pārstāvjus vēlēšanu komisijā ir katram domes deputātam vai ne mazāk kā 10 balsstiesīgiem Latvijas pilsoņiem (vēlētāju grupai), kā arī reģistrēto politisko partiju vai to apvienību centrālajām pastāvīgi funkcionējošām vadības institūcijām.

Pieteikumā jānorāda vēlēšanu komisijas locekļa kandidāta vārds, uzvārds, personas kods, dzīvesvietas adrese, darbavieta un profesija (nodarbošanās), ziņas par piedalīšanos vēlēšanu sagatavošanā un sarīkošanā agrāk. Pieteikumam pievienojams katra kandidāta rakstveida paziņojums, ka viņš piekrīt savas kandidatūras pieteikšanai un savu personas datu apstrādei, kas veicama saskaņā ar Republikas pilsētu un novadu vēlēšanu komisiju un vēlēšanu iecirkņu komisiju likuma prasībām.

Ja kandidātu izvirza vēlētāju grupa, pieteikums jāparaksta katram vēlētājam, norādot savu vārdu, uzvārdu, personas kodu un dzīvesvietas adresi.

Pieteikumi un kandidātu rakstveida paziņojumi jāiesniedz Skrīveru novada domē līdz š.g. 21.augustam plkst.18.00.