Par atbalstu mācību līdzekļu iegādei

2017. gada 25. jūlijs 10:39

Skrīveru sociālais dienests atgādina: ģimenes, kurām noteikts trūcīgas vai maznodrošinātas ģimenes statuss, un daudzbērnu ģimenes, kurās ir skolas vecuma bērni, var saņemt pašvaldības atbalstu, uzsākot jauno mācību gadu –pabalstu mācību līdzekļu iegādei.

Pabalsta apmērs daudzbērnu ģimenei, kuras pamatdzīvesvieta ir deklarēta Skrīveru novada administratīvajā teritorijā, ir 20 eiro par katru bērnu, kurš 2017. gada septembrī uzsāk vai turpina mācības vispārējā izglītības, profesionālajā izglītības iestādē vai augstākās izglītības iestādes pilna laika studijās.

Lai saņemtu šo pabalstu sociālajā dienestā jāiesniedz iesniegums un izziņa no mācību iestādes. Iesniegumus šī pabalsta piešķiršanai var iesniegt līdz 2017. gada 31. oktobrim.

Pabalsta apmērs trūcīgām un maznodrošinātām ģimenēm, kurās ir skolas vecuma bērni, tiek noteikts individuāli, izvērtējot sociālo situāciju ģimenē.

Gadījumā, ja daudzbērnu ģimenei ir noteikts trūcīgas vai maznodrošinātas ģimenes statuss, tad ģimenei tiek piešķirts pabalsts mācību līdzekļu iegādei, pamatojoties uz Skrīveru novada domes 2009. gada 29.oktobra saistošajiem noteikumiem Nr.7 “Par sociālās palīdzības pabalstiem Skrīveru novadā”.
Lai saņemtu šo pabalstu, sociālajā dienestā jāiesniedz iesniegumus.

Iedzīvotājus sociālais dienests pieņem:

  • Pirmdienās 9.00 – 13.00; 14.00 – 18.00;
  • Otrdienās 9.00 – 13.00; 14.00 – 18.00;
  • Ceturtdienās 9.00 – 13.00;
  • Piektdienās 9.00 – 13.00.

    Papildus informāciju var saņemt, zvanot pa tālruni 65163703, 65163702, 28639352.