Nobalso par “Gada sporta aktivitāti”!

2017. gada 14. marts 08:51

Konkursa “Skrīveru novada Sporta laureāts 2016” ietvaros, Skrīveru iedzīvotāji tiek aicināti balsot par “Gada sporta aktivitāti”! Balsošana norisinās no 2017.gada 14.marta līdz 2017.gada 28.martam.

Sporta notikumi Skrīveros 2016. gadā:

  1. Skrīveru novada iedzīvotāju un viesu Futbola svētki – dažāda vecuma bērnu līdz senioru futbola komandu spēles “Ziemeļi-Dienvidi” jūlija beidzamajā sestdienā;
  2. Skrīveru zāliena-smilšu volejbols – 3 posmu sacensības no maija līdz augustam, Kausa izcīņa kopsavilkumā;
  3. Latvijas Veselības nedēļas NowWeMove ietvaros “Esi aktīvs un vesels skrīverietis” maija beigas-jūlija sākums – ģimeņu, bērnu, jauniešu, senioru un pieaugušo sportiskās aktivitātes ar biedrības “Spartietis” spēka vingrinājumu stacijām;
  4. Skrīveru Minifutbola vienas dienas atklātais turnīrs maijā;
  5. Skrīveru Strītbola vienas dienas atklātais turnīrs maijā;
  6. Tēva diena – Skrīveru novada ģimeņu komandu stafetes un atjautības spēles 2. septembra svētdienā, kopīgā sportiskā aktivitāte ar ielu vingrotāju “Street Warriors” atbalstu, stafetes un atjautības spēles;
  7. Latvijas Olimpiskā diena septembra beigās – kopīgā sportiskā aktivitāte Skrīveru PII “Sprīdītis”, PII “Saulēni”, Andreja Upīša Skrīveru vidusskolas audzēkņu un mācību spēku kopīgā sporta diena un dalība radošajos konkursos atkarībā pēc sporta tēmas (zīmējumi, esejas, video un foto), atbalsta aktivitāte arī SAC “Ziedugravas”;
  8. Pasaules sniega diena janvārī – Skrīveru iedzīvotāju (ģimenes, bērni, jaunieši, pieaugušie, seniori) Ziemas sportiskās aktivitātes un stafetes. Tāpat arī – PII “Sprīdītis”, PII “Saulēni”, A. Upīša Skrīveru vidusskolas audzēkņu un mācību spēku kopīgā sporta diena un dalība radošajos konkursos “Bērni uz sniega” (zīmējumi, esejas, video un foto).
  9. Skrīveru novada ceļojošā kausa izcīņa novusā – ikgadēji kopā gadā 6 posmu turnīri skolēnu un pieaugušo grupās, visvairāk spēlējošo dalībnieku no skrīveriešu puses regulāri 12-15 pieaugušie un skolēni.
  10. Skrīveru novada ceļojošā kausa izcīņa šahā – gadā 5 sacensības – novadā ir 5 veterāni šahā un divi pieaugušie, skolēni šajā aktivitātē nepiedalās.