“NAUJENE WIND 2018”

2018. gada 7. marts 11:40

Marta pirmajās dienās, Daugavpils pusē, pilsētu pieskandināja flautas, saksofona, klarnetes, obojas un citu pūšaminstrumentu skaņas. Šajās dienās pulcējās vairāku valstu jaunie mūziķi, lai piedalītos II Starptaustiskajā pūšaminstrumentu spēles jauno izpildītāju konkursā.

Konkurss norisinājās divās dienās. Dalībnieku skaits vairāk kā divi simti. 1. martā savu spēlētprasmi demonstrēja Latvijas mūzikas skolu audzēkņi, 2. martā – viesi no Lietuvas, Baltkrievijas, Ukrainas, Krievijas un Polijas. Programmā- divi dažāda rakstura skaņdarbi.

Skrīveru MMS konkursā pārstāvēja Flautas spēles pedagoga Dzidras Stabiņas audzēknes Beāte Babre, iegūstot savā grupā II pakāpes diplomu un Anete Zirnīte- savā vecuma grupā III pakāpes diploms.

Dalībnieku priekšnesumu vērtēja komisija, kuru veidoja dažādu valstu pārstāvji, līdz ar to, vērtējuma rezultātus gaidījām daudz nepacietīgāk.

Esam gandarīti par paveikto! Gandarīti par iespēju piedalīties!

Ir mērķis nākamgad piedalīties atkal. Gribētu rosināt arī citus mūsu skolas pūšaminstrumentu spēles audzēkņus uzdrošināties startēt.

Skrīveru MMS direktores vietniece,
IP Flautas spēle koncertmeistare
Marita Vaivode