Mīļie aktīvie skrīverieši, sporta veterāni!

2017. gada 22. maijs 12:30

Atgādinām  un aicinām dalībai  Latvijas Sporta veterānu – senioru savienības (LSVS) un Latvijas Pašvaldību savienības kopīgi organizētajā 2017. gada 54. atklātajās Sporta spēlēs (pilns nolikums LSVS mājaslapā www.lsvs.lv).

Mērķis un uzdevumi spēlēm ir:

  1. Uzturēt sporta veterānu saikni ar iemīļoto sporta veidu, izmantojot to kā vienu no virzītājspēkiem tautas sporta tālākai izaugsmei un attīstībai Latvijā.
  2. Veicināt senioru-veterānu sporta attīstību Latvijā, popularizējot sportu kā veselīga dzīvesveida sastāvdaļu, kas sekmē cilvēka vispusīgu attīstību.
  3. Sekmīgi realizēt LR Sporta politikas pamatnostādnes, Latvijas Pašvaldību savienības uzdevumus un sporta spēļu gaitā noskaidrot labākās pilsētu, novadu, novadu apvienotās un sporta klubu komandas.
  4. Nodrošināt iespēju sporta veterāniem un ārpus valsts dzīvojošiem tautiešiem, kā arī Igaunijas, Lietuvas sporta veterāniem  pārbaudīt spēkus sporta veterānu augstākā līmeņa sacensībās un sekmēt iekļaušanos starptautiskajā sporta veterānu kustībā.
    Dalība  LSVS  spēlēs sākot no 30+ dāmām un 35+ kungi.

Nākamās LSVS Pašvaldību 54. sporta spēļu finālsacensības – šahā, orientēšanās sportā, novusā un loka šaušanā, kas notiks Ķekavas novadā  2017. gada 3. jūnijā.

Sīkāk par nosacījumiem šahā, orientēšanās sportā, novusā un loka šaušanā un savu dalību  sacensībās līdz 2017. gada 26. maijam, zvanot pa tālr. 28373530  vai rakstot uz e-pastu:  zigrida.sprukte@skriveri.lv.

Uzmanību! Orientēšanās sportā informēt personīgās EMIT kartes numuru vai nepieciešamību to īrēt.

Dalības maksas katrā disciplīnā dalībniekiem, kā arī ceļa izdevumus sedz pašvaldība. Par ēdināšanu gan rūpējas pats dalībnieks.

Sacensību pilna programma LSVS mājaslapā www.lsvs.lv vai sazināmies pa tālr. 28373530 un tiekamies KC, kā arī droši jautājiet par veterānu un iespējām sportā turpmāk.

Nākamās LSVS 54. atklātās Sporta spēles pēc sacensību grafika paredzētas:

–          10.jūnijā Pludmales volejbols Jūrmalā;

–          noslēdzošās sacensības 15.-16.07.2017 Valka-Valga, iekļaujot sekojošas sporta disciplīnas sākot no 30+ dāmām un 35+ kungi – šaušanā, vieglatlētikā, basketbolā, volejbolā, rokasbumbā un  minifutbolā.

Laipni aicinu pieteikt savu dalību – Lūdzu atsaucamies un sazināmies!

Zigrīda Sprukte,
Skrīveru KC tūrisma un sporta darba organizatore;
Tālr. 28373530