Lietainākie Skrīveru novada svētki pēdējo gadu laikā

2017. gada 5. jūlijs 11:33

Ir aizvadīti lietainākie novada svētki pēdējo gadu laikā Skrīveros. Tomēr, neskatoties uz nokrišņiem, svētki notika.

Mēs, svētku rīkotāji, gribam pateikt lielu, lielu paldies visiem, kuri palīdzēja mums šos svētkus sagatavot.
Vispirms jau paldies A.Upīša muzeju vadītājām Inesei Liepiņai un Inesei Kairei par Muzeja dārzu, kurš radīja romantisku svētku noskaņu. Dacei Dambergai par parka sakopšanu. Īpašs paldies Aigaram Sprudzānam par elektrības nodrošināšanu visu pasākuma laiku. Aigaram bija jāveic arī vairāki neparedzēti uzdevumi: jāizvelk nogrimušie transporta līdzekļi, jāatved šķembas, lai nolīdzinātu bedrainās vietas. Paldies Anitai Krustai, Gundegai Riekstai un viņu brigādei par saimnieciskās darbības nodrošināšanu. Darbs tika veikts ļoti operatīvi.

Visgrūtākos pasākuma sagatavošanas darbu veica Skrīveru Kultūras centra kolektīvs. Tādēļ īpašs paldies Ingai Kokainei, Andrim Lasim, Valentīnai Lasei , Valentīnai Spurītei, Dzintaram Spurītim, Lidijai Ieriķei, Dainai Vancānei-Viļumai, Zigrīdai Spruktei un Jānim Sniedziņam.

Ingai paldies par svētku scenārija veidošanu, bērnu koncerta vadīšanu, iejūtoties Vinnija Pūka tēlā; milzīgs paldies Guntai Šusterei, par sirsnīgo pasaku tēlu un palīdzību pasākumu laikā.

Skrīveru kultūras centrs izsaka pateicību kolektīvu dalībniekiem un bērnu vecākiem:

bērnu vokālajam ansamblim un vadītājai Lindai Babrei,

dziedošajiem Skrīveru bērniem un viņu vadītājai Jolantai Puķītei,

Dainai Vancānei-Viļumai par izcili novadīto koncertu, ievijot Skrīveru novada dižākos mākslas pārstāvjus kora, deju un pūtēju orķestra jomā,

sieviešu kora “Baltābele” stiprajām ābeļlapiņām un diriģentei Edītei Aneraudei,

deju kopai “Aiva” un vadītājai Maijai Birutai Fedoruškinai,

pūtēju orķestrim “Skrīveru taurētājs” un atraktīvajam diriģentam Jānim Jansonam,

Skrīveru kultūras centra lielajai dejotāju saimei un viņu vadītājai Gitai Skudrai, Lanai Ķirsei, Uldim un Inārai Dzērvēm, Lidijai Ieriķei par emocionālo, sirdsskaisto dejotāju koncertu,

flamenko – rumba ģitāru ansambļa māksliniekiem,

noslēguma koncerta dalībniekiem un solistiem Igo Fominam, Ivo Fominam, Antrai Stafeckai un Mikam Dukuram,

zaļumballes muzikantiem – grupai “Netīšam blice”,

lielo burbuļu šova organizētājiem,

amatniekiem un radošajām darbnīcām, Inesei Pumpasei par krāsaino ziedu veidošanu,

ēdinātājiem, kuri nenobijās no lietus un rūpējās, lai apmeklētāji varētu iegādāties siltus ēdienus,

SIA Apvienībai “Apsardze” personīgi Dainim Grundšteinam un apsargiem Aleksandram un Zigmundam,

Pašvaldības policistam Henriham Fridriksonam,

Ilmāram Āboliņam par svētku salūtu,

Velgai Zālītei par palīdzēšanu kasierēm un kontrolieriem.

Skrīveru kultūras centrs izsaka pateicību svētku atbalstītājiem:
Skrīveru novada domei un personīgi priekšsēdētājam Andrim Zālītim, izpilddirektoram Ansim Martinsonam, uzņēmējiem Aigaram un Baibai Lūšiem, veikala Elvis vadītājai Marijai Prātiņai, veikala „Litva” vadītājai Valentīnai Litovskai, laikrakstam “Staburags” un īpašs paldies Skrīveru sabiedrisko attiecību speciālistei Kitijai Boļšakovai.

Un noslēgumā vēlreiz gribas paldies pateikt Inesei Liepiņai un Aivaram Ozoliņam par īpaši silto un mīļo uzņemšanu un mājīgās gaisotnes radīšanu visu svētku garumā.

 

Skrīveru kultūras centra direktore
Baiba Dronka