Atbalsts putnkopības nozarei

Lauku atbalsta dienests (LAD) izsludina piektās kārtas projektu iesniegumu pieņemšanu apakšpasākuma “Atbalsts profilaktiskajiem pasākumiem, lai mazinātu epizootiju un epifitotiju iespējamās sekas”