Kultūras mantojuma diena Skrīveros

2017. gada 12. septembris 09:08

9.septembra rītā, spītējot drūmam un lietainam laikam, Stacijas laukumā pulcējās interesenti, lai baudītu Kultūras mantojuma dienu, kas Skrīveros tika atzīmēta pirmo reizi.

Skrīveros Kultūras mantojuma dienā godāts tika Andrejs Upīts un viņa literārais darbs “Zaļā zeme” – iepazīstot to kultūras mantojuma daļu, kas sniegusi Andrejam Upītim iedvesmu, radot šo latviešu literatūras šedevru.
Latviešu valodas un literatūras skolotāja un Skrīveru Tūrisma informācijas punkta vadītāja Daina Vancāne-Viļuma, izvedot cauri kapu kopiņu līkločiem, pasākuma apmeklētājiem sniedza izsmeļošu stāstījumu par “Zaļās zemes” tēliem un to prototipiem. Savukārt Skrīveru jaunie gidi no Andreja Upīša Skrīveru vidusskolas aizdedza svecītes pie šo personāžu atdusas vietām.

Turpinot savu stāstījumu par Upīša “Zaļo zemi”, Daina izrādīja tās vietas Skrīveros, kas minētas “Zaļajā zemē”, ļaujot vizualizēt šo literāro darbu pavisam citā pakāpē. Kā pasākuma beigās atzina Andreja Upīša memoriālā muzeja Rīgā vadītāja Inese Kaire – pat viņai ir izdevies uzzināt šo to jaunu.
Ekskursija tika noslēgta Andreja Upīša bērnības mājās “Kalniņi”, no kurienes tad arī tālāk ceļš veda uz Zaļās zemes birzi, kur tika atklātas plāksnītes ar pirmā uzveduma “Zaļā zeme” aktieru vārdiem. Bērzu birztalā, kas bija veidota iestudējuma „Zaļā zeme” trīsdesmitgadei (1947-1977), no 30 bērzu pulka diemžēl četri no šiem tā laika lieciniekiem bija zuduši, tāpēc, atzīmējot Andreja Upīša 140 gadu jubilejas tuvošanos, tika iestādīti četri jauni bērzi. Jauno bērziņu krustmātes ir četras īpašas dāmas – Andreja Upīša memoriālmājas saimniece Inese Liepiņa, Andreja Upīša Memoriālā muzeja vadītāja Inese Kaire, Andreja Upīša brāļa mazmeita Ilze Upīte un Andreja Upīša Skrīveru bibliotēkas vadītāja Karmena Ulpe.

Pēc ekskursijas ikviens tika aicināts turpināt svinības Andreja Upīša memoriālmājā, kur viesi tika cienāti ar siltu zupu un sirdis priecēja Skrīveru Mūzikas un mākslas skolas audzēkņi, kas pasākuma apmeklētājus izveda ceļojumā laikā un telpā. Netradicionālā kārtā koncerts nebija stacionārs – mūzikas un mākslas skolas audzēkņi kopā ar skatītājiem virzījās no vienas muzeja telpas uz citu, padarot to par unikālu pieredzi! Katrs muzeja viesis varēja aplūkot unikālo izstādi „Skrīveri 140 gados” un skatu kartiņās atpazīt kādu objektu, vietu vai dabas elementu.

Uz tikšanos Kultūras mantojuma dienā nākamgad!