Lepojamies ar Skrīveru amatiermākslas kolektīviem

2018. gada 12. marts 11:40

Pienācis laiks, kad Skrīveru kultūras centra kolektīviem ir jāatrāda paveiktais, piedaloties skatēs un konkursos, tādejādi nodrošinot dalību XXVI Vispārējos latviešu Dziesmu un XVI Deju svētkos! Šogad skrīverieši izcēlušies ar ļoti augstiem sasniegumiem.

Skrīveru jauniešu deju kolektīva sniegums XXVI Vispārējos latviešu Dziesmu un XVI Deju svētkos deju kolektīvu koprepertuāra pārbaudes un svētku dalībnieku atlases skatē C grupā novērtēts ar 44,4 punktiem, iegūstot I pakāpi.

Skrīveru vidējās paaudzes deju kolektīvs “Dzēse” XXVI Vispārējos latviešu Dziesmu un XVI Deju svētkos deju kolektīvu koprepertuāra pārbaudes un svētku dalībnieku atlases skatē E grupā ieguva augstāko pakāpi (46,3 punktus).

Skrīveru kultūras centra jauktais vokālais ansamblis “Ferrovia” XXVI Vispārējo latviešu Dziesmu un XVI Deju svētku Latvijas vokālo ansambļu konkursa II kārtā ieguva I pakāpi (44,17 punkti)!

Apsveicam kolektīvu vadītājus un dalībniekus ar lielisko sniegumu!