Līgo svētku svinības kopā ar Skrīveru amatierteātri

23.jūnijā laukumā pie Skrīveru Kultūras centra tika jestri līgots kopā ar Skrīveru amatierteātri!  Par godu Andreja Upīša 140 jubilejas gadam, tika izrādīta izrāde viencēliens Andrejs Upīts “Dzimumdienas rītā”.

Izstāde “Zaļā zeme dzīparos”

No š. g. 20. maija līdz 30. jūnijam Andreja Upīša memoriālmājā Skrīveros, Daugavas ielā 58 būs apskatāma  Tautas lietišķās mākslas studijas “Rota” darbu izstāde “Zaļā zeme dzīparos”.

Muzeju nakts koncerts

Sestdien, 20. maijā pl. 20.00 Skrīveru novada Andreja Upīša memoriālā muzeja dārzā Muzeju nakts koncerts “Laika rats”- “Mans laiks ir mana dzīve”

Zīmējam “Gotiņu”

Skrīveru Mūzikas un mākslas skolas mākslas programmas mācību gads ir pagājis burtu zīmē.

Īstenots projekts “Mikrofonu iegāde biedrības “Skrīveru teātris” vajadzībām”

Biedrība “Skrīveru teātris” īstenojusi projektu “Mikrofonu iegāde biedrības “Skrīveru teātris” vajadzībām”, kas guva atbalstu Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai Latvijas Lauku attīstības programmas 2014. – 2012. gadam apakšpasākuma “Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” ietvaros.