Jāzepam Vītolam – 155

2018. gada 5. aprīlis 09:04

Turpinot muzikālās viktorīnas ‘’Riču Raču’’ tradīcijas, 7.martā jautrā noskaņojumā devāmies uz Kokneses MS. Mūsu skolu pārstāvēja 10 dalībnieki- Beāte Babre, Kate Korņejeva, Līva Krūmiņa, Laima Ondzule, Eduards Zirnītis, Nora Jungmane, Toms Ģigulis, Alberts Pļenkovs, Loreta Mičule un Ričards Prūsis. Seši dalībnieki startēja komandā, un četri dalībnieki bija mūsu līdzjutēji.
Viktorīnai gatavojāmies jau no janvāra, jo uzdevumi bija daudz un dažādi, kas iekļāva gan solfedžo, gan mūzikas literatūras zināšanas. Esmu priecīga par mūsu audzēkņu atraktivitāti, bagāto izdomu un vēlmi iesaistīties atsūtīto mājas darbu apguvē. Viens no tiem bija- savas skolas un komandas prezentācija. Vareni mums visiem kopā izskanēja latviešu tautasdziesma ‘’Seši mazi bundzinieki’’, izmantojot pavadījumā mūzikas instrumentāriju- flauta (Beāte Babre), kahons ( Alberts Pļenkovs), džamba (Alberts Pļenkovs), klavieres (ped. J.Puķīte), tamburīni, šeikeri un marakasi- pārējo dalībnieku izpildījumā.
Lai radītu kopības un radošuma sajūtu, visi kopā nodziedājām ‘’Joku kanonu’’.
Audzēkņiem īpaši patika ilustratīvie uzdevumi- puzle ‘’Jāzepa Vītola portrets’’ un ‘’Domino’’, kas iekļāva šā gada nozīmīgākos Latvijas kultūras dzīves notikumus. Puzli salikt vēlējās arī pasākuma līdzjutēji. Un viņiem tas izdevās lieliski!
Mūzikas tēmu klausīšanās bija viens no grūtākajiem uzdevumiem, jo Jāzepa Vītola daiļrade ir ļoti plaša un daudzveidīga. Bija jāatpazīst kora dziesmas un kora balādes, uvertīras un variācijas, kā arī solo dziesmas.
Arī sarežģīto krustvārdu mīklu atminēja ne tikai komandas, bet arī mūsu skolas līdzjutēji! Un visatraktīvākā no atbalstītāju pulka bija Nora Jungmane, kura no 10 jautājumiem pareizi atbildēja uz pieciem. Nora saņēma Kokneses MS komandas skolotājas Gundegas Ermičas uzslavu un novēlējumu- nākamgad startēt komandas sastāvā!
Solfedžo iemaņas lieliski noderēja, saliekot puzli ‘’Latviešu tautas dziesma’’. Tās melodija bija ne tikai jāsaliek, bet arī pēc tam, ritmizējot un izmantojot mūzikas instrumentāriju, jānodzied.
Savukārt, prasme strādāt ar mācību grāmatu noderēja, veicot āķīgos teksta uzdevumus par J. Vītola biogrāfiju, daiļradi un mūzikas terminiem.
Priecīgi un gandarīti pēc nepilnu divu stundu sacensībām, saņēmām pateicības rakstus un laba vēlējumus, kā arī baudījām Kokneses MS gardo kliņģeri.
Prieks un atzinība mūsu skolas dalībniekiem par aktīvu dalību,radošumu, vēlmi risināt grūtus un āķīgus mūzikas literatūras un solfedžo uzdevumus, par disciplinētību un pienākuma apziņu!
Ar šādiem audzēkņiem man, kā skolotājai, ir ļoti liels prieks strādāt!

Skrīveru MMS mūzikas teorijas skolotāja
Jolanta Puķīte