Iespēja jauniešiem realizēt projektus vides aizsardzības jomā

2018. gada 7. februāris 14:35

Latvijas vides aizsardzības fonda administrācija izsludinājusi projektu konkursu jauniešu auditorijai – vadlīniju “Atbildīgs dzīvesveids” aktivitāte „Jauniešu vides apziņas veicināšanas pasākumi”.

Projekta tēmas var būt vide, atkritumi/less waste dzīvesveids u.c. vides aizsardzībai saistošas tēmas.

Projektu konkursa mērķis ir finansiāli atbalstīt projektus, kuru ietvaros tiek paaugstinātas jauniešu zināšanas vides izglītības jomā un veidota izpratne par videi draudzīgu rīcību, kā arī veicināta vides apziņas veidošanās.

Minimālais iegūstamais finansējums ir 8000,00 EUR.

Projekts jāiesniedz līdz š.g. 23.februārim un jārealizē līdz šīs vasaras beigām.

Konkursa nolikums ar detalizētāku informāciju un aizpildāmajiem pielikumiem pieejams šeit.