Uzņemšana Aizkraukles profesionālajā vidusskolā

Aizkraukles profesionālā vidusskola 2017./2018.gadā uzņem šādās mācību programmās – būvizstrādājumu galdnieks, automehāniķis, klientu apkalpošanas speciālists, celtniecības un ceļu būves mašīnu mehāniķis, ēdināšanas pakalpojumu speciālists.

Panākumi zīmējumu konkursā

Šogad Rīgas pašvaldības kultūras iestāžu apvienības muzejs „Rīgas Jūgendstila centrs” sadarbībā ar Latvijas Nacionālo kultūras centru aicināja Latvijas mākslas skolu audzēkņus piedalīties konkursā ”Augu motīvi un skulpturālie tēli Rīgas jūgendstila arhitektūrā”.

Zīmējam “Gotiņu”

Skrīveru Mūzikas un mākslas skolas mākslas programmas mācību gads ir pagājis burtu zīmē.

Informācija par uzņemšanu Skrīveru Mūzikas un mākslas skolas 2017./2018. māc. g.

Skrīveru Mūzikas un mākslas skola 2017./2018. mācību gadā uzņem audzēkņus šādās programmās: Taustiņinstrumentu spēle: klavierspēle; akordeona spēle. Stīgu instrumentu spēle: vijoles spēle.  Pūšaminstrumentu spēle: trompetes; trombona; tubas; saksofona; flautas; eifonija spēle.  Vizuāli plastiskās mākslas programmā. Konsultācijas notiks 29. un 30. maijā no plkst. 17.00 Skrīveru Mūzikas un mākslas skolā: mūzikas programmās – A. Upīša ielā […]