Skrīveru dendroloģiskajā parkā noslēdz tūrisma sezonu

Skaistā, rudenīgo miglu pārņemtā rītā, sadarbojoties Skrīveru tūrisma informācijas punktam un sadarbības novadu vēstures metodiskajai apvienībai, tika rīkotas tradicionālās tūrisma sezonas slēgšanas orientēšanās sacensības „Latvijai- 99”.

Skrīveru novada pašvaldība piedalās projektā “Nodarbināto personu profesionālās kompetences pilnveide”

Projekta īstenotājs Valsts izglītības attīstības aģentūra (VIAA) sadarbībā ar: Latvijas pašvaldībām, Izglītības iestādēm. Nodarbinātības valsts aģentūru. Projekta mērķis Pilnveidot nodarbināto personu profesionālo kompetenci, lai laikus novērstu darbaspēka kvalifikācijas neatbilstību darba tirgus pieprasījumam, veicinātu strādājošo konkurētspēju un darba produktivitātes pieaugumu. Projekta īstenošanas laiks 2017. gada 1. janvāris – 2022. gada 31. decembris Projekta finansējuma avots Eiropas […]

Uzsāk cīņu ar videi kaitīgiem atkritumiem – izlietotām baterijām

Lai sekmētu sabiedrības iesaisti videi kaitīgu atkritumu apsaimniekošanas sistēmā, “Zaļā josta” uzsāk izlietoto bateriju vākšanas konkursu “Tīrai Latvijai!”. Konkursā aicinātas iesaistīties mācību iestādes, ar kuru audzēkņu starpniecību ikdienas atkritumu šķirošanas kultūru un cīņu ar videi kaitīgiem atkritumiem plānots izvērst visas valsts mērogā.

Jauniem darbiem gatavi!

Ar muzikāli izglītojošu ekskursiju mūzikas literatūrā un solfedžo noslēdzās iepriekšējais mācību gads. SMMS aktīvākie un čaklākie audzēkņi 31. maijā devās uz Sēlpili, noslēdzot ciklu “Pa komponista Pētera Barisona takām”.

SPRĪDĪTIM – 35! Paldies visiem darbiniekiem!

1982.gada 20.augustā Sprīdītis uzsāka savas gaitas pasaulē, tika atvērts Skrīveru izmēģinājumu saimniecības bērnudārzs “Sprīdītis”, paldies direktoram Ģediminam Siliņam par iniciatīvu! Tātad jau 35 gadus turpinās Sprīdīša laimes meklējumi un atradumi.

Uzņemšana Aizkraukles profesionālajā vidusskolā

Aizkraukles profesionālā vidusskola 2017./2018.gadā uzņem šādās mācību programmās – būvizstrādājumu galdnieks, automehāniķis, klientu apkalpošanas speciālists, celtniecības un ceļu būves mašīnu mehāniķis, ēdināšanas pakalpojumu speciālists.

Panākumi zīmējumu konkursā

Šogad Rīgas pašvaldības kultūras iestāžu apvienības muzejs „Rīgas Jūgendstila centrs” sadarbībā ar Latvijas Nacionālo kultūras centru aicināja Latvijas mākslas skolu audzēkņus piedalīties konkursā ”Augu motīvi un skulpturālie tēli Rīgas jūgendstila arhitektūrā”.