Informācija par uzņemšanu Skrīveru Mūzikas un mākslas skolas 2017./2018. māc. g.

2017. gada 21. aprīlis 14:01

Skrīveru Mūzikas un mākslas skola 2017./2018. mācību gadā uzņem audzēkņus šādās programmās:

Taustiņinstrumentu spēle:

 • klavierspēle;
 • akordeona spēle.

Stīgu instrumentu spēle:

 • vijoles spēle. 

Pūšaminstrumentu spēle:

 • trompetes;
 • trombona;
 • tubas;
 • saksofona;
 • flautas;
 • eifonija spēle. 

Vizuāli plastiskās mākslas programmā.

Konsultācijas notiks 29. un 30. maijā no plkst. 17.00
Skrīveru Mūzikas un mākslas skolā:

 • mūzikas programmās – A. Upīša ielā 1;
 • mākslas programmās – Daugavas ielā 88A

Iestājeksāmeni:
mūzikas programmā – 1. jūnijā no plkst. 17.00
A. Upīša ielā 1
mākslas programmā – 1. jūnijā no plkst. 17.00
Daugavas ielā 88A

Informācijai mob. tel. 29493955