Informācija iedzīvotājiem

2018. gada 27. decembris 11:32

Informācija par pārvades gāzesvadu un to objektu aizsargjoslām,
saimnieciskās darbības ierobežojumiem aizsargjoslās ŠEIT. 

Informācija par rīcību iespējamās pārvades gāzesvada avārijas gadījumā un veicamajiem aizsardzības pasākumiem ŠEIT.