20.jūnijā – domes sēde

2017.gada 20.jūnijā plkst. 10.00 Skrīveru novada domē tiek sasaukta jaunievēlēto deputātu pirmā domes sēde.

Jautā domei!

Skrīveru novada pašvaldības portāla darbībā tika identificētas nepilnības, kas saistītas ar sadaļas “Jautā domei” darbību.

Par kustamās mantas pārdošanu

Skrīveru novada dome pārdod par brīvu cenu pašvaldībai piederošu automašīnu GAZ 53 (ugunsdzēsēju mašīna), reģistrācijas Nr. CV 4154, izlaides gads 1984., nosacītā cena 550 euro.

Skrīveru novada iedzīvotāju aptauja

Skrīveru novada domes administrācija aicina novada iedzīvotājus piedalīties aptaujā, kuras mērķis ir noskaidrot iedzīvotāju viedokli par pašvaldības darbu, novada attīstības iespējām, problēmām un to iespējamiem risinājumiem, kā arī sekmēt iedzīvotāju līdzdalību novada attīstībā.