Par telpu nomas tiesību izsoles rezultātiem Daugavas 88a

Izsolē, kas notika 2017.gada 24.augustā Daugavas ielā 59, Skrīveros, Skrīveru novadā, Aija Vilka ieguva nomas tiesības uz telpu Nr. 18 Daugavas ielā 88a, Skrīveros, Skrīveru novadā, ar nomas maksu 1 euro bez PVN par vienu nomājamo telpu kvadrātmetru mēnesī.

Par remontdarbiem Dzelzceļnieku ielā

Sakarā ar remontdarbiem Dzelzceļnieku ielā, šobrīd pārvietošanās Dzelzceļnieku ielā ir apgrūtināta un iedzīvotājiem jārēķinās ar neērtībām, lai nokļūtu pie saviem īpašumiem.

Uzlabos dzelzceļa gājēju pāreju

2017.gada 5.jūlijā Skrīveru novada domes priekšsēdētājs A.Zālītis tikās ar Valsts Dzelzceļa inspekcijas Vecāko inspektoru ekspluatācijas jautājumos A.Baikovu, Transporta nelaimes gadījumu un incidentu izmeklēšanas biroja Dzelzceļa avāriju izmeklētāju A.Dmitrijevu,

Par telpu Daugavas ielā 88 A nomas tiesību izsoli

Skrīveru novada dome rīko pašvaldībai piederošu nedzīvojamo telpu – Nr. 18. (34 m2) , Nr. 23. (6.7 m2) un Nr. 24. (13.2 m2), kas atrodas ēkas Daugavas ielā 88 A, Skrīveros, Skrīveru novadā (kadastra apzīmējums 3282 008 0107 001) 2.stāvā, nomas tiesību mutisku izsoli ar augšupejošu soli.

Par zemes gabala Kalna ielā 27 A izsoli

Skrīveru novada dome 2017.gada 19.septembrī plkst.15.30 Daugavas ielā 59, Skrīveros, Skrīveru novadā mutiskā izsolē ar augšup ejošu soli pārdos pašvaldībai piederošu 0.1793 ha lielu neapbūvētu zemes gabalu, kadastra Nr.3282 008 0665, kas atrodas Kalna ielā 27 A, Skrīveros, Skrīveru novadā.

SIA “Vidusdaugavas SPAAO” izsludina konkursu uz valdes locekļa amatu

Informējam, ka izsludināts konkurss uz SIA “Vidusdaugavas SPAAO”, reģ.Nr. 55403015551, juridiskā adrese: Lāčplēša iela 1, Aizkraukle, Aizkraukles novads, LV-5101 valdes locekļa amatu. Pieteikumi jāiesniedz līdz 2017.gada 28.augustam ar norādi: “Konkursam uz valdes locekļa amatu” Jēkabpils pilsētas pašvaldības Vienas pieturas aģentūrā, Brīvības ielā 120, Jēkabpils, LV-5201 vai ar drošu elektronisko parakstu parakstīts pieteikums uz elektronisko pasta […]

Dāvana mazajiem skrīveriešiem!

Skrīveru novadā šovasar tika pilnveidoti trīs bērnu rotaļu laukumi – Zemkopības institūtā, saimniecībā un pie Skrīveru Kultūras centra.

Iedzīvotāju ievērībai

Skrīveru novada dome atgādina, ka vienīgais oficiālais Skrīveru novada domes konts sociālo tīklu platformā Facebook ir https://www.facebook.com/skriverunovads/ jeb @skriverunovads.