Par dzīvokļa “Zemkopības institūts 1” – 11 izsoli

Skrīveru novada dome 2018.gada 16.janvārī plkst.15.00 Daugavas ielā 59, Skrīveros, Skrīveru novadā mutiskā izsolē ar augšup ejošu soli pārdos pašvaldībai piederošu nekustamo īpašumu “Zemkopības institūts 1” – 11

Skrīveru novada dome sveic svētkos!

Šo pašu svētāko Tu neaizmirsti: vai celies debesīs, vai jūras dzīlēs nirsti, vai draugu pulkā dali savu prieku, vai viens pats satiecies ar pretinieku – Tu esi Latvija! /Autors: Ojārs Vācietis/ Skrīveru novada dome sveic Latvijas Republikas proklamēšanas 99.gadadienā!  

Par telpu nomas tiesību izsoles rezultātiem Daugavas 88a

Izsolē, kas notika 2017.gada 24.augustā Daugavas ielā 59, Skrīveros, Skrīveru novadā, Aija Vilka ieguva nomas tiesības uz telpu Nr. 18 Daugavas ielā 88a, Skrīveros, Skrīveru novadā, ar nomas maksu 1 euro bez PVN par vienu nomājamo telpu kvadrātmetru mēnesī.

Par remontdarbiem Dzelzceļnieku ielā

Sakarā ar remontdarbiem Dzelzceļnieku ielā, šobrīd pārvietošanās Dzelzceļnieku ielā ir apgrūtināta un iedzīvotājiem jārēķinās ar neērtībām, lai nokļūtu pie saviem īpašumiem.

Uzlabos dzelzceļa gājēju pāreju

2017.gada 5.jūlijā Skrīveru novada domes priekšsēdētājs A.Zālītis tikās ar Valsts Dzelzceļa inspekcijas Vecāko inspektoru ekspluatācijas jautājumos A.Baikovu, Transporta nelaimes gadījumu un incidentu izmeklēšanas biroja Dzelzceļa avāriju izmeklētāju A.Dmitrijevu,

Par telpu Daugavas ielā 88 A nomas tiesību izsoli

Skrīveru novada dome rīko pašvaldībai piederošu nedzīvojamo telpu – Nr. 18. (34 m2) , Nr. 23. (6.7 m2) un Nr. 24. (13.2 m2), kas atrodas ēkas Daugavas ielā 88 A, Skrīveros, Skrīveru novadā (kadastra apzīmējums 3282 008 0107 001) 2.stāvā, nomas tiesību mutisku izsoli ar augšupejošu soli.

Par zemes gabala Kalna ielā 27 A izsoli

Skrīveru novada dome 2017.gada 19.septembrī plkst.15.30 Daugavas ielā 59, Skrīveros, Skrīveru novadā mutiskā izsolē ar augšup ejošu soli pārdos pašvaldībai piederošu 0.1793 ha lielu neapbūvētu zemes gabalu, kadastra Nr.3282 008 0665, kas atrodas Kalna ielā 27 A, Skrīveros, Skrīveru novadā.