Veikta Skrīveru novada kapu digitalizācija

Lai sakārtotu kapsētu dokumentāciju un apglabāto personu uzskaiti, veikta Skrīveru novada Jauno, Veco un Saules kapu digitalizēta kartēšana, kapavietu uzskaite, numurēšana, apbedījumu foto fiksācija, izveidota karte un datu bāze, kura būs apskatāma gan interneta vietnē www.cemety.lv, gan vizuālā attēlojumā pie pašvaldības par kapu apsaimniekošanu atbildīgajiem darbiniekiem.

Godina Zemgales novada uzņēmējus

Aizvadītās nedēļas nogalē Rundāles pilī notika Zemgales Plānošanas reģions (ZPR) un tā struktūrvienības Uzņēmējdarbības centra rīkotais uzņēmēju godināšanas pasākums. 

Valsts simtgades pasākumā pateicas par darbu novada labā

Aizvadītās nedēļas nogalē Skrīveru kultūras centrā, svinīgā sarīkojumā atzīmējot Latvijas simto dzimšanas dienu, sumināja cilvēkus, kuri devuši personīgo ieguldījumu, darot vairāk nekā prasa pienākums. Goda rakstus un piemiņas balvu pasniedza 26 skrīveriešiem.

Lāčplēša diena Skrīveros

Šogad Lāčplēša dienas lāpu gājiens Skrīveru novadā bija citāds kā iepriekšējos gados – ierasti gājiens noslēdzās pie Kureliešu piemiņas akmens. Šoreiz skrīverieši devās uz Daugavas malu, kur pasākumā “Daugav’s abas malas” kopā ar pretējā krasta kaimiņiem jaunjelgaviešiem, pieminēja Brīvības cīņās kritušos.

Pateiksies par darbu novada labā

2018. gada 18. novembrī svinēsim Latvijas valsts simtgadi. Šajā laikā Skrīveru novada dome, pēc deputātu iniciatīvas un lēmuma domes sēdē, vēlas pateikties tiem cilvēkiem, kuri ar savu darbu, aizrautību un entuziasmu sekmējuši novada attīstību, izaugsmi.